ทัวร์ไต้หวัน

ไต้หวัน ไทเป-ไทจง-อุทยานอาลีซัน 4วัน3คืน 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน

0919

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,ไปเกาหลี,ทัวร์เกาหลีราคาถูก,ทัวรเกาหลีถูกสุด,เอเวอร์แลนด์,Everland,Lotte world, ลอตเต้เวิลด์,เที่ยวสวนสนุก,เกาะนามิ

ไต้หวัน ไทเป-ไทจง-อุทยานอาลีซัน 4วัน3คืน

- ราคาเริ่มต้น 13,900
View more
4 วัน 3 คืน เช้า 3 เที่ยง 2 เย็น 0

เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูปชิคๆคูลๆ ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง และฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ท นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน พิเศษ!! ชิมลองเมนูสุกี้ชาบูและเมนูพระกระโดดกำแพง แถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ

*** ชมซากุระที่อุทยานอาลีซาล ดอกซากุระจะบานในประมาณช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนของทุกปี ***

โปรแกรม : ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน
วีซ่า : ต้องใช้ Visa
สายการบิน VZ | Thai Vietjet Air
อาหาร เช้า 3 มื้อ | กลางวัน 2 มื้อ | เย็น0 มื้อ | อิสระ 4 มื้อ
ค่าทิปไกด์+คนขับรถ 1,200 NTD
เพิ่มเติม
เดินทางช่วง พ.ค.62 / มิ.ย.62 / ก.ค.62 / ส.ค.62 / ก.ย.62 / ต.ค.62
เริ่มต้น 0 บาท
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูปชิคๆคูลๆ ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง และฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ท นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน พิเศษ!! ชิมลองเมนูสุกี้ชาบูและเมนูพระกระโดดกำแพง แถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ

 

วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง-ตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-เจียอี๋

วันที่2 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟ-ร้านชา-จงลี่ไนท์ มาร์เก็ต

วันที่3 ไทเป-ร้านพายสัปปะรด-เย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-Commetic-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้น)-ร้านสร้อย-วัดหลงซาน-ซีเหมินติง

วันที่ 4 ไทเป-หมู่บ้านสายรุ้ง-ไทจง-กรุงเทพ

วัน เดินทาง กลับวันที่ ราคา

จองโปรแกรมทัวร์นี้

ชื่อผู้จอง
หมายเลขติดต่อ
E-mail
วันที่เดินทาง
จำนวนผู้เดินทาง
-
+
ข้อความฝากถึง

โปรแกรมใกล้เคียง

ไฮไลท์ทัวร์ประเทศไต้หวัน
ตึกไทเป 101 ทะเลสาบดอกบัว วัดจงไถ่ถาน วัดเหวินอู่ ศูนย์เตาเผาเครื่องปั้นดินเผาสุยหลี่เสอ  หนานโถว หมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อุทยานทาโรโกะ อุทยานอารีซัน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ฮัวเหลียน เจดีย์มังกรเสือ เถาหยวน โรงงานเหมยจื่อเมิ่ง ไทจง ไทเป -วัดพระถังซัมจั๋ง DUTY FEE FARGLORY OCEAN PARK FORMOSA Germanium Power GERMANIUM POWER  MITSUI OUTLET Taipei Fish market TOPIC OF CANCE  EDA WORD  พิพิธภัณฑ์กู้กง  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินอู่  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น กระเช้าเมาคง จงลี่ไนท์ มาร์เก็ต จิ่วเฟิ่น ชมป่าสนพันปี ชิมชาอู่หลง ช้อปปิ้งซีเหมินติง ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์ ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด ซินเจวี่ยเจียง ซีหลินไนท์มาร์เก็ต ซีเหมิงติง   ซีเหมินติง ซื่อหลินไนท์ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดซีเหมินติง ตลาดปลาไทเป