ทัวร์ออสเตรีย

มนต์รักแม่น้ำดานูบ 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ออสเตรีย

0926

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,ไปเกาหลี,ทัวร์เกาหลีราคาถูก,ทัวรเกาหลีถูกสุด,เอเวอร์แลนด์,Everland,Lotte world, ลอตเต้เวิลด์,เที่ยวสวนสนุก,เกาะนามิ

มนต์รักแม่น้ำดานูบ

- ราคาเริ่มต้น 33,900
View more
7 วัน 4 คืน เช้า 4 เที่ยง 1 เย็น 3

ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ชมรัฐสภาที่สุดแห่งความสวยงามของกรุงบูดาเปสต(Budapest)

เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) อันวิจิตรตระการตา

แวะเมืองมรดกโลกที่ เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย

สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) ซึ่งจะทำให้คุณหลงรักแบบไม่รู้ลืม

*** เมนูพิเศษ....ซุปกูลาซ, หมูทอด และ เป็ดอบ ***

โปรแกรม : ออสเตรีย 7 วัน 4 คืน
วีซ่า : ไม่ต้องใช้ Visa
สายการบิน EK | Emirates (airline)
อาหาร เช้า 4 มื้อ | กลางวัน 1 มื้อ | เย็น3 มื้อ | อิสระ 3 มื้อ
ค่าทิปไกด์+คนขับรถ 35 Euro
เพิ่มเติม
เดินทางช่วง ก.ย.62 / ต.ค.62
เริ่มต้น 0 บาท
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรแกรมเส้นทางยุโรป เที่ยวสนุก คุ้มค่า ราคาโดนใจ

ชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่คัดสรรมาอย่างดี

พร้อมลิ้มรสอาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อ

เที่ยวแบบคุ้มค่า สมราคาที่ได้รับ

วันแรก  กรุงเทพ ฯ 

วันที่สอง  กรุงเทพฯ – ดูไบ – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ

วันที่สาม  บูดาเปสต์ – OUTLET  – เวียนนา – เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์

วันที่สี่  เวียนนา – ฮัลสตัท – เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสกี้ บูโดโจวิซ

วันที่ห้า  เชสกี้ บูโดโจวิซ – คาร์โลวี วารี – ปราก

วันที่หก  ปราก – ปราสาทปราก – สนามบิน – ดูไบ

วันที่เจ็ด  ดูไบ – กรุงเทพ ฯ 

วัน เดินทาง กลับวันที่ ราคา

จองโปรแกรมทัวร์นี้

ชื่อผู้จอง
หมายเลขติดต่อ
E-mail
วันที่เดินทาง
จำนวนผู้เดินทาง
-
+
ข้อความฝากถึง

โปรแกรมใกล้เคียง

ไฮไลท์ทัวร์ประเทศออสเตรีย
บูดาเปสต์ พระราชวังเชินบรุนน์ ฟุสเซ่น ฮัลล์สตัทท์ ฮัลสตัท CASTLE HILL OUTLET PARNDOF OUTLEET กรุงบราติสลาวา กรุงปราก กรุงปราก (PRAGUE) กรุงเวียนนา กอลมาร์ การ์มิช คาร์โลวี วารี คาโรวีวารี่ จัตุรัสกลางเฮาพท์พลัทซ์(Haupt Platz) ชนเผ่าแม็กยาร์ ชมพระราชวังเชินบรุนน์ ชาฟเฮาเซ่น ซาลซ์บูร์ก ซาลบูร์ก ซาลส์บวร์ก ซูก ดูไบ ถนนคาร์ทเนอร์ หรือ มาเรียฮิลเฟอร์ ถนนริงสตาเซ่ ทะเลสาบทิทิเซ่ ทิทิเซ่ น้ำตกไรน์ บราติสลาวา บราติสลาว่า บราติสลาว่า Parndorf Outlet บาติสลาวา(สโลวาเกีย) บูดาเบส บูดาเปสต์ ปราก ปราก สาธารณรัฐเช็ก ปราสาทครุมลอฟ ปราสาทนอยชวานชไตน์ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ปราสาทบราติสลาวา ปราสาทบาติสลาว่า ปราสาทปราก ปานดอร์ฟเอาท์เลต(PARNDORF OUTLET) ป้อมชาวประมง ป้อมปราการชาวประมง พระราชวังฮอฟเบิร์ก (HOFBURG PALACE) พระราชวังเชรินน์บรุนน์ พระราชวังเชินบรุนน์