ทัวร์ญี่ปุ่น

TOKYO ซากุระ ฮาเฮ 5 วัน 3 คืน 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น

0961

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,ไปเกาหลี,ทัวร์เกาหลีราคาถูก,ทัวรเกาหลีถูกสุด,เอเวอร์แลนด์,Everland,Lotte world, ลอตเต้เวิลด์,เที่ยวสวนสนุก,เกาะนามิ

TOKYO ซากุระ ฮาเฮ 5 วัน 3 คืน

- ราคาเริ่มต้น 32,900
View more
5 วัน 3 คืน เช้า 2 เที่ยง 2 เย็น 0

วัดนาริตะ-วัดอาซากุสะ- โตเกียว สกายทรี  - โอชิโนะฮัคไก -แช่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ - ภูเขาไฟฟูจิ-โกเทมบะ พรีเมียม  เอาท์เลต -พิธีชงชาญี่ปุ่น - โตเกียว-ช้อปปิ้งชินจูกุ - ชมซากุระ สวนอุเอโนะ-โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้- อควาซิตี้-พระใหญ่ อุชิคุ ไดบุทสึ – อิออน มอลล์

 

โปรแกรม : ญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน
วีซ่า : ไม่ต้องใช้ Visa
สายการบิน XJ | Air Asia X
อาหาร เช้า 2 มื้อ | กลางวัน 2 มื้อ | เย็น0 มื้อ | อิสระ 4 มื้อ
ค่าทิปไกด์+คนขับรถ 1500
เพิ่มเติม
เดินทางช่วง มี.ค.63
เริ่มต้น 32,900 บาท
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

TOKYO ซากุระ ฮาเฮ 5 วัน 3 คืน เที่ยวเต็มวันไม่มีอิสระ | พักโตเกียว 2 คืน | วัดนาริตะ | วัดอาซากุสะ | ภูเขาไฟฟูจิ  | โอชิโนะฮัคไก |ชมซากุระ สวนอุเอโนะ | พระใหญ่ อุชิคุ ไดบุทสึ | ช้อปปิ้งชินจูกุ

วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – โตเกียว (สนามบินนาริตะ ) (XJ600/ 23.45-08.00+1)

วันที่ 2. โตเกียว (สนามบินนาริตะ)-วัดนาริตะ-วัดอาซากุสะ- โตเกียว สกายทรี  - โอชิโนะฮัคไก -แช่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

วันที่ 3  ภูเขาไฟฟูจิ-โกเทมบะ พรีเมียม  เอาท์เลต -พิธีชงชาญี่ปุ่น - โตเกียว-ช้อปปิ้งชินจูกุ

วันที่ 4. ชมซากุระ สวนอุเอโนะ-โอไดบะ– ไดเวอร์ซิตี้- อควาซิตี้-พระใหญ่ อุชิคุ ไดบุทสึ – อิออน มอลล์

วันที่ 5. โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) (XJ601/ 09.15 – 14.05 น.)

วัน เดินทาง กลับวันที่ ราคา
Thu 26Mar20 30Mar20 32900
Fri 27Mar20 31Mar20 32900
Sat 28Mar20 01Apr20 32900
Sun 29Mar20 02Apr20 32900

จองโปรแกรมทัวร์นี้

ชื่อผู้จอง
หมายเลขติดต่อ
E-mail
วันที่เดินทาง
จำนวนผู้เดินทาง
-
+
ข้อความฝากถึง

โปรแกรมใกล้เคียง

ไฮไลท์ทัวร์ประเทศญี่ปุ่น
กิฟุ ชิโทเซ่ ช้อปปิ้งชินจูกุ ซิบูย่า ตลาดปลาโจไก วัดคินคะคุจิ วัดคินคาคุจิ วัดเซ็นโกจิ วัดโทไดจิ ศาลเจ้าเนซุ สวนดอกไม้โออิชิ ปาร์ค โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์ โตเกียว โอไดบะ DUTY FREE Expo city HELLO KITTY SHINKANSEN japan Alps JTC JTC DUTY FREE MITSUI OUTLET PARK SAPPORO NABANA NO SATO WINTER ILLUMINATION OISHI PARK OSAKA EXPO CITY Pinkmoss Festival SAMURAI NINJA PARK snow Tetsujin 28 Tokyo German Village Ushiku daibutsuAmi outlet  ทะเลสาบคาวากูจิโกะ  นาโกย่า  ปราสาทมัตซึโมโต้  วัดนาริตะซัง กระเช้าคาจิ คาจิ กระเช้าคาจิคาจิ กระเช้าคุโรดาเกะ กระเช้าอุสุซัง กระเช้าอุสุซัง (Usuzan Ropeway) กันดั้มคาเฟ่ กันดั้มฟรอนท์ กันดั้มยักษ์ กิจกรรมชงชา กิจกรรมชงชาญี่ปุ่น กิจกรรมชงชาแบบญี่ปุ่น คลองโอคารุ คลองโอตารุ คาชิยะโยโคโช คาวากูจิโกะ คาแนล ซิตี้