ทัวร์ลาว

ขอพร 9 วัดดัง หลวงพระบาง 3 วัน Jul20-Mar21 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ลาว

1016

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,ไปเกาหลี,ทัวร์เกาหลีราคาถูก,ทัวรเกาหลีถูกสุด,เอเวอร์แลนด์,Everland,Lotte world, ลอตเต้เวิลด์,เที่ยวสวนสนุก,เกาะนามิ

ขอพร 9 วัดดัง หลวงพระบาง 3 วัน Jul20-Mar21

- ราคาเริ่มต้น 9,999
View more
3 วัน 2 คืน เช้า 2 เที่ยง 2 เย็น 2

วัดทาดหลวง - วัดใหม่สุวันพูมาราม - สักการะพระธาตุพูสี - ตลาดเช้า - วัดแสนสุขารมณ์ - วัดศรีบุญเรือง - วัดศิริมงคลไซยาราม - วัดเชียงทอง - วัดพระบาทใต้ - วัดวิชุน - วัดดอนคูณ - ตลาดมืด - พิเศษ ! ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว + ถวายสังฆทานร่วมกันทั้งคณะ 1 ชุด

โปรแกรม : ลาว 3 วัน 2 คืน
วีซ่า : ไม่ต้องใช้ Visa
สายการบิน QV | Lao Airlines
อาหาร เช้า 2 มื้อ | กลางวัน 2 มื้อ | เย็น2 มื้อ
ค่าทิปไกด์+คนขับรถ 1200
เพิ่มเติม
เดินทางช่วง ธ.ค.63 / ม.ค.64 / ก.พ.64 / มี.ค.64 / ก.ค.63 / ส.ค.63 / ก.ย.63 / ต.ค.63 / พ.ย.63
เริ่มต้น 9,999 บาท
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอพร 9 วัดดัง หลวงพระบาง 3 วัน สายมูต้องไป !

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง - วัดทาดหลวง - วัดใหม่สุวันพูมาราม - สักการะพระธาตุพูสี

วันที่สอง พิเศษ ! ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - วัดแสนสุขารมณ์ - วัดศรีบุญเรือง - วัดศิริมงคลไซยาราม(วัดศรีบุญคุณ) - วัดเชียงทอง (พิเศษ ! ถวายสังฆทานร่วมกัน)  - วัดพระบาทใต้ - วัดวิชุน - วัดดอนคูณ - อิสระตลาดมืด (ตลาดกลางคืน)

วันที่สาม สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง - กรุงเทพฯ

วัน เดินทาง กลับวันที่ ราคา
Sat 11Jul20 13Jul20 9999
Sat 18Jul20 20Jul20 9999
Sat 25Jul20 27Jul20 9999
Sat 01Aug20 03Aug20 9999
Sat 08Aug20 10Aug20 9999
Sat 15Aug20 17Aug20 9999
Sat 22Aug20 24Aug20 9999
Sat 29Aug20 31Aug20 9999
Sat 05Sep20 07Sep20 9999
Sat 12Sep20 14Sep20 9999
Sat 19Sep20 21Sep20 9999
Sat 26Sep20 28Sep20 9999
Sat 03Oct20 05Oct20 10999
Sat 10Oct20 12Oct20 10999
Sat 17Oct20 19Oct20 10999
Sat 24Oct20 26Oct20 1099
Sat 31Oct20 02Nov20 1099
Sat 07Nov20 09Nov20 1099
Sat 14Nov20 16Nov20 1099
Sat 21Nov20 23Nov20 1099
Sat 28Nov20 30Nov20 1099
Sat 05Dec20 07Dec20 1199
Sat 12Dec20 14Dec20 1099
Sat 19Dec20 21Dec20 1099
Sat 26Dec20 28Dec20 1099
Sat 02Jan21 04Jan21 1099
Sat 09Jan21 11Jan21 1099
Sat 16Jan21 18Jan21 1099
Sat 23Jan21 25Jan21 1099
Sat 30Jan21 01Feb21 1099
Sat 06Feb21 08Feb21 1099
Sat 13Feb21 15Feb21 1099
Sat 20Feb21 22Feb21 1099
Sat 27Feb21 01Mar21 1099
Sat 06Mar21 08Mar21 1099
Sat 13Mar21 15Mar21 1099
Sat 20Mar21 22Mar21 1099
Sat 27Mar21 29Mar21 1099

จองโปรแกรมทัวร์นี้

ชื่อผู้จอง
หมายเลขติดต่อ
E-mail
วันที่เดินทาง
จำนวนผู้เดินทาง
-
+
ข้อความฝากถึง

โปรแกรมใกล้เคียง

ไฮไลท์ทัวร์ประเทศลาว
ตลาดกลางคืน ตลาดมืด ตลาดเช้า ตักบาตรข้าวเหนียว ถ้ำจัง ถ้ำติ่ง น้ำตกกวงชี น้ำตกกวางสี บ่อน้ำพญานาค บ่อน้ำพญานาคหรือบ่อน้ำทิพย์ บ้านผานม บ้านพูคูน บ้านเซียงเงิน ประตูชัย พระธาตุดำ พระธาตุดำ  พระธาตุพูสี พระธาตุภูษี พระธาตุหลวง พระราชวัง และ หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง พระราชวังเก่า พระราชวังและหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง ภูเพียงฟ้า มรกตมหัศจรรย์ แห่งหลวงพระบาง น้ำตกกวางสี ล่องเรือชมวิวทิวทัศ 2 ฝั่งแม่น้ำโขงพร้อมรับประทานอาหารกลางวัน ล่องเรือหางยาว ณ แม่น้ำซอง วังเวียง วัดดอนคูณ วัดทาดหลวง วัดธาตุหลวงเหนือ วัดธาตุหลวงใต้ วัดป่าโพนเพา วัดพระธาตุหลวง วัดพระบาทใต้ วัดวิชุน วัดวิชุนราช วัดศรีบุญเรือง วัดศิริมงคลไซยาราม(วัดศรีบุญคุณ) วัดเจ้าแม่ศรีเมือง วัดเชียงทอง วัดเซียงทอง วัดแสนสุขารมณ์ วัดใหม่สุวรรณภูมาราม วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่า วัดใหม่สุวันพูมาราม สักการะพระธาตุพูสี หลวงพระบาง หอพระบาง หอพระบาง  อนุสาวรีย์ประตูชัย