ทัวร์ลาว

ขอพร 9 วัดดัง หลวงพระบาง เวียงจันทน์ ตามรอยพญานาค 3 วัน Jul20-Mar21 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ลาว

1017

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,ไปเกาหลี,ทัวร์เกาหลีราคาถูก,ทัวรเกาหลีถูกสุด,เอเวอร์แลนด์,Everland,Lotte world, ลอตเต้เวิลด์,เที่ยวสวนสนุก,เกาะนามิ

ขอพร 9 วัดดัง หลวงพระบาง เวียงจันทน์ ตามรอยพญานาค 3 วัน Jul20-Mar21

- ราคาเริ่มต้น 10,999
View more
3 วัน 2 คืน เช้า 2 เที่ยง 3 เย็น 2

วัดทาดหลวง - วัดใหม่สุวันพูมาราม - สักการะพระธาตุพูสี - ตลาดเช้า - วัดแสนสุขารมณ์ - วัดศิริมงคลไซยาราม - วัดเชียงทอง - วัดพระบาทใต้ - วัดวิชุน - วัดดอนคูณ - ตลาดมืด - วัดธาตุหลวงเหนือ - วัดธาตุหลวงใต้ - บ่อน้ำพญานาคหรือบ่อน้ำทิพย์ - วัดเจ้าแม่ศรีเมือง - ประตูชัย - พระธาตุดำ

โปรแกรม : ลาว 3 วัน 2 คืน
วีซ่า : ไม่ต้องใช้ Visa
สายการบิน QV | Lao Airlines
อาหาร เช้า 2 มื้อ | กลางวัน 3 มื้อ | เย็น2 มื้อ
ค่าทิปไกด์+คนขับรถ 1350
เพิ่มเติม
เดินทางช่วง มี.ค.64 / ก.ค.63 / ส.ค.63 / ก.ย.63 / ต.ค.63 / พ.ย.63 / ธ.ค.63 / ม.ค.64 / ก.พ.64
เริ่มต้น 10,999 บาท
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

พร 9 วัดดัง หลวงพระบาง เวียงจันทน์ ตามรอยพญานาค 3 วัน สายมูห้ามพลาด !

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง - วัดทาดหลวง - วัดใหม่สุวันพูมาราม - สักการะพระธาตุพูสี

วันที่สอง พิเศษ ! ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - วัดแสนสุขารมณ์ - วัดศิริมงคลไซยาราม(วัดศรีบุญคุณ) - วัดเชียงทอง (พิเศษ ! ถวายสังฆทานร่วมกัน)  - วัดพระบาทใต้ - วัดวิชุน - วัดดอนคูณ - อิสระตลาดมืด (ตลาดกลางคืน)

วันที่สาม สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง - สนามบินนานาชาติวัดไต (เวียงจันท์) - วัดธาตุหลวงเหนือ - วัดธาตุหลวงใต้ - บ่อน้ำพญานาคหรือบ่อน้ำทิพย์ - วัดเจ้าแม่ศรีเมือง - ประตูชัย - พระธาตุดำ - สนามบินนานาชาติวัดไต (เวียงจันท์) - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

วัน เดินทาง กลับวันที่ ราคา
Fri 10Jul20 12Jul20 10999
Fri 17Jul20 19Jul20 10999
Fri 24Jul20 26Jul20 10999
Fri 31Jul20 02Aug20 10999
Fri 07Aug20 09Aug20 10999
Fri 14Aug20 16Aug20 10999
Fri 21Aug20 23Aug20 10999
Fri 28Aug20 30Aug20 10999
Fri 04Sep20 06Sep20 10999
Fri 11Sep20 13Sep20 10999
Fri 18Sep20 20Sep20 10999
Fri 25Sep20 27Sep20 10999
Fri 02Oct20 04Oct20 11999
Fri 09Oct20 11Oct20 11999
Fri 16Oct20 18Oct20 11999
Fri 23Oct20 25Oct20 12999
Fri 30Oct20 01Nov20 11999
Fri 06Nov20 08Nov20 11999
Fri 13Nov20 15Nov20 11999
Fri 20Nov20 22Nov20 11999
Fri 27Nov20 29Nov20 11999
Fri 04Dec20 06Dec20 11999
Fri 11Dec20 13Dec20 11999
Fri 18Dec20 20Dec20 11999
Fri 25Dec20 27Dec20 11999
Fri 01Jan21 03Jan21 12999
Fri 08Jan21 10Jan21 11999
Fri 15Jan21 17Jan21 11999
Fri 22Jan21 24Jan21 11999
Fri 29Jan21 31Jan21 11999
Fri 05Feb21 07Feb21 11999
Fri 12Feb21 14Feb21 11999
Fri 19Feb21 21Feb21 11999
Fri 26Feb21 28Feb21 11999
Fri 05Mar21 07Mar21 11999
Fri 12Mar21 14Mar21 11999
Fri 19Mar21 21Mar21 11999
Fri 26Mar21 28Mar21 11999

จองโปรแกรมทัวร์นี้

ชื่อผู้จอง
หมายเลขติดต่อ
E-mail
วันที่เดินทาง
จำนวนผู้เดินทาง
-
+
ข้อความฝากถึง

โปรแกรมใกล้เคียง

ไฮไลท์ทัวร์ประเทศลาว
ตลาดกลางคืน ตลาดมืด ตลาดเช้า ตักบาตรข้าวเหนียว ถ้ำจัง ถ้ำติ่ง น้ำตกกวงชี น้ำตกกวางสี บ่อน้ำพญานาค บ่อน้ำพญานาคหรือบ่อน้ำทิพย์ บ้านผานม บ้านพูคูน บ้านเซียงเงิน ประตูชัย พระธาตุดำ พระธาตุดำ  พระธาตุพูสี พระธาตุภูษี พระธาตุหลวง พระราชวัง และ หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง พระราชวังเก่า พระราชวังและหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง ภูเพียงฟ้า มรกตมหัศจรรย์ แห่งหลวงพระบาง น้ำตกกวางสี ล่องเรือชมวิวทิวทัศ 2 ฝั่งแม่น้ำโขงพร้อมรับประทานอาหารกลางวัน ล่องเรือหางยาว ณ แม่น้ำซอง วังเวียง วัดดอนคูณ วัดทาดหลวง วัดธาตุหลวงเหนือ วัดธาตุหลวงใต้ วัดป่าโพนเพา วัดพระธาตุหลวง วัดพระบาทใต้ วัดวิชุน วัดวิชุนราช วัดศรีบุญเรือง วัดศิริมงคลไซยาราม(วัดศรีบุญคุณ) วัดเจ้าแม่ศรีเมือง วัดเชียงทอง วัดเซียงทอง วัดแสนสุขารมณ์ วัดใหม่สุวรรณภูมาราม วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่า วัดใหม่สุวันพูมาราม สักการะพระธาตุพูสี หลวงพระบาง หอพระบาง หอพระบาง  อนุสาวรีย์ประตูชัย