ทัวร์ลาว

หลวงพระบาง เวียงจันทน์ ตามรอยพญานาค 2 วัน Jul-Sep20 2 วัน 1 คืน

ทัวร์ลาว

1018

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,ไปเกาหลี,ทัวร์เกาหลีราคาถูก,ทัวรเกาหลีถูกสุด,เอเวอร์แลนด์,Everland,Lotte world, ลอตเต้เวิลด์,เที่ยวสวนสนุก,เกาะนามิ

หลวงพระบาง เวียงจันทน์ ตามรอยพญานาค 2 วัน Jul-Sep20

- ราคาเริ่มต้น 7,999
View more
2 วัน 1 คืน เช้า 1 เที่ยง 2 เย็น 1

พระราชวัง และ หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง - วัดเซียงทอง - สักการะพระธาตุพูสี - พระธาตุหลวง - วัดธาตุหลวงเหนือ - วัดธาตุหลวงใต้ - บ่อน้ำพญานาคหรือบ่อน้ำทิพย์ - ประตูชัย - พระธาตุดำ 

โปรแกรม : ลาว 2 วัน 1 คืน
วีซ่า : ไม่ต้องใช้ Visa
สายการบิน QV | Lao Airlines
อาหาร เช้า 1 มื้อ | กลางวัน 2 มื้อ | เย็น1 มื้อ
ค่าทิปไกด์+คนขับรถ 1000
เพิ่มเติม
เดินทางช่วง ก.ค.63 / ส.ค.63 / ก.ย.63
เริ่มต้น 7,999 บาท
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สายมู ! หลวงพระบาง เวียงจันทน์ ตามรอยพญานาค 2 วัน เสาร์อาทิตย์

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง - พระราชวัง และ หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง - วัดเซียงทอง - สักการะพระธาตุพูสี

วันที่สอง สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง - สนามบินนานาชาติวัดไต (เวียงจันท์) - วัดธาตุหลวงเหนือ - วัดธาตุหลวงใต้ - บ่อน้ำพญานาคหรือบ่อน้ำทิพย์ - ประตูชัย - พระธาตุดำ - สนามบินนานาชาติวัดไต (เวียงจันท์) - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

วัน เดินทาง กลับวันที่ ราคา
Sat 11Jul20 12Jul20 7999
Sat 18Jul20 19Jul20 7999
Sat 25Jul20 26Jul20 7999
Sat 01Aug20 02Aug20 7999
Sat 08Aug20 09Aug20 7999
Sat 15Aug20 16Aug20 7999
Sat 22Aug20 23Aug20 7999
Sat 29Aug20 30Aug20 7999
Sat 05Sep20 06Sep20 7999
Sat 12Sep20 13Sep20 7999
Sat 19Sep20 20Sep20 7999
Sat 26Sep20 27Sep20 7999

จองโปรแกรมทัวร์นี้

ชื่อผู้จอง
หมายเลขติดต่อ
E-mail
วันที่เดินทาง
จำนวนผู้เดินทาง
-
+
ข้อความฝากถึง

โปรแกรมใกล้เคียง

ไฮไลท์ทัวร์ประเทศลาว
ตลาดกลางคืน ตลาดมืด ตลาดเช้า ตักบาตรข้าวเหนียว ถ้ำจัง ถ้ำติ่ง น้ำตกกวงชี น้ำตกกวางสี บ่อน้ำพญานาค บ่อน้ำพญานาคหรือบ่อน้ำทิพย์ บ้านผานม บ้านพูคูน บ้านเซียงเงิน ประตูชัย พระธาตุดำ พระธาตุดำ  พระธาตุพูสี พระธาตุภูษี พระธาตุหลวง พระราชวัง และ หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง พระราชวังเก่า พระราชวังและหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง ภูเพียงฟ้า มรกตมหัศจรรย์ แห่งหลวงพระบาง น้ำตกกวางสี ล่องเรือชมวิวทิวทัศ 2 ฝั่งแม่น้ำโขงพร้อมรับประทานอาหารกลางวัน ล่องเรือหางยาว ณ แม่น้ำซอง วังเวียง วัดดอนคูณ วัดทาดหลวง วัดธาตุหลวงเหนือ วัดธาตุหลวงใต้ วัดป่าโพนเพา วัดพระธาตุหลวง วัดพระบาทใต้ วัดวิชุน วัดวิชุนราช วัดศรีบุญเรือง วัดศิริมงคลไซยาราม(วัดศรีบุญคุณ) วัดเจ้าแม่ศรีเมือง วัดเชียงทอง วัดเซียงทอง วัดแสนสุขารมณ์ วัดใหม่สุวรรณภูมาราม วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่า วัดใหม่สุวันพูมาราม สักการะพระธาตุพูสี หลวงพระบาง หอพระบาง หอพระบาง  อนุสาวรีย์ประตูชัย