ทัวร์ลาว

หลวงพระบาง เวียงจันทน์ ตามรอยพญานาค 3 วัน Jul-Sep20 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ลาว

1019

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,ไปเกาหลี,ทัวร์เกาหลีราคาถูก,ทัวรเกาหลีถูกสุด,เอเวอร์แลนด์,Everland,Lotte world, ลอตเต้เวิลด์,เที่ยวสวนสนุก,เกาะนามิ

หลวงพระบาง เวียงจันทน์ ตามรอยพญานาค 3 วัน Jul-Sep20

- ราคาเริ่มต้น 9,499
View more
3 วัน 2 คืน เช้า 2 เที่ยง 3 เย็น 1

วัดทาดหลวง - วัดใหม่สุวันพูมาราม - สักการะพระธาตุพูสี - พิเศษ ! ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า -  พระราชวัง และ หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง - วัดแสนสุขารมณ์ - วัดเซียงทอง - มรกตมหัศจรรย์ แห่งหลวงพระบาง น้ำตกกวางสี - อิสระตลาดมืด (ตลาดกลางคืน) - พระธาตุหลวง - วัดธาตุหลวงเหนือ - วัดธาตุหลวงใต้ - บ่อน้ำพญานาคหรือบ่อน้ำทิพย์ - ประตูชัย - พระธาตุดำ

โปรแกรม : ลาว 3 วัน 2 คืน
วีซ่า : ไม่ต้องใช้ Visa
สายการบิน QV | Lao Airlines
อาหาร เช้า 2 มื้อ | กลางวัน 3 มื้อ | เย็น1 มื้อ
ค่าทิปไกด์+คนขับรถ 1350
เพิ่มเติม
เดินทางช่วง ก.ค.63 / ส.ค.63 / ก.ย.63
เริ่มต้น 9,499 บาท
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หลวงพระบาง เวียงจันทน์ ตามรอยพญานาค 3 วัน หนีเที่ยวลาวแบบ ชิลๆ

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง - วัดทาดหลวง - วัดใหม่สุวันพูมาราม - สักการะพระธาตุพูสี

วันที่สอง พิเศษ ! ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า -  พระราชวัง และ หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง - วัดแสนสุขารมณ์ - วัดเซียงทอง - มรกตมหัศจรรย์ แห่งหลวงพระบาง น้ำตกกวางสี - อิสระตลาดมืด (ตลาดกลางคืน)

วันที่สาม สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง - สนามบินนานาชาติวัดไต (เวียงจันท์) - วัดธาตุหลวงเหนือ - วัดธาตุหลวงใต้ - บ่อน้ำพญานาคหรือบ่อน้ำทิพย์ - ประตูชัย - พระธาตุดำ - สนามบินนานาชาติวัดไต (เวียงจันท์) - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
 

วัน เดินทาง กลับวันที่ ราคา
Fri 10Jul20 12Jul20 9499
Fri 17Jul20 19Jul20 9499
Fri 24Jul20 26Jul20 9499
Fri 31Jul20 02Aug20 9499
Fri 07Aug20 09Aug20 9499
Fri 14Aug20 16Aug20 9499
Fri 21Aug20 23Aug20 9499
Fri 28Aug20 30Aug20 9499
Fri 04Sep20 06Sep20 9499
Fri 11Sep20 13Sep20 9499
Fri 18Sep20 20Sep20 9499
Fri 25Sep20 27Sep20 9499

จองโปรแกรมทัวร์นี้

ชื่อผู้จอง
หมายเลขติดต่อ
E-mail
วันที่เดินทาง
จำนวนผู้เดินทาง
-
+
ข้อความฝากถึง

โปรแกรมใกล้เคียง

ไฮไลท์ทัวร์ประเทศลาว
ตลาดกลางคืน ตลาดมืด ตลาดเช้า ตักบาตรข้าวเหนียว ถ้ำจัง ถ้ำติ่ง น้ำตกกวงชี น้ำตกกวางสี บ่อน้ำพญานาค บ่อน้ำพญานาคหรือบ่อน้ำทิพย์ บ้านผานม บ้านพูคูน บ้านเซียงเงิน ประตูชัย พระธาตุดำ พระธาตุดำ  พระธาตุพูสี พระธาตุภูษี พระธาตุหลวง พระราชวัง และ หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง พระราชวังเก่า พระราชวังและหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง ภูเพียงฟ้า มรกตมหัศจรรย์ แห่งหลวงพระบาง น้ำตกกวางสี ล่องเรือชมวิวทิวทัศ 2 ฝั่งแม่น้ำโขงพร้อมรับประทานอาหารกลางวัน ล่องเรือหางยาว ณ แม่น้ำซอง วังเวียง วัดดอนคูณ วัดทาดหลวง วัดธาตุหลวงเหนือ วัดธาตุหลวงใต้ วัดป่าโพนเพา วัดพระธาตุหลวง วัดพระบาทใต้ วัดวิชุน วัดวิชุนราช วัดศรีบุญเรือง วัดศิริมงคลไซยาราม(วัดศรีบุญคุณ) วัดเจ้าแม่ศรีเมือง วัดเชียงทอง วัดเซียงทอง วัดแสนสุขารมณ์ วัดใหม่สุวรรณภูมาราม วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่า วัดใหม่สุวันพูมาราม สักการะพระธาตุพูสี หลวงพระบาง หอพระบาง หอพระบาง  อนุสาวรีย์ประตูชัย