ทัวร์ลาว

สบายดี หลวงพระบาง 3 วัน Jul-Sep20 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ลาว

1020

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,ไปเกาหลี,ทัวร์เกาหลีราคาถูก,ทัวรเกาหลีถูกสุด,เอเวอร์แลนด์,Everland,Lotte world, ลอตเต้เวิลด์,เที่ยวสวนสนุก,เกาะนามิ

สบายดี หลวงพระบาง 3 วัน Jul-Sep20

- ราคาเริ่มต้น 8,499
View more
3 วัน 2 คืน เช้า 2 เที่ยง 2 เย็น 1

วัดทาดหลวง - วัดใหม่สุวันพูมาราม - สักการะพระธาตุพูสี - พิเศษ ! ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า -  พระราชวัง และ หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง - วัดแสนสุขารมณ์ - วัดเซียงทอง - มรกตมหัศจรรย์ แห่งหลวงพระบาง น้ำตกกวางสี - อิสระตลาดมืด (ตลาดกลางคืน)

โปรแกรม : ลาว 3 วัน 2 คืน
วีซ่า : ไม่ต้องใช้ Visa
สายการบิน QV | Lao Airlines
อาหาร เช้า 2 มื้อ | กลางวัน 2 มื้อ | เย็น1 มื้อ
ค่าทิปไกด์+คนขับรถ 1200
เพิ่มเติม
เดินทางช่วง ก.ค.63 / ส.ค.63 / ก.ย.63
เริ่มต้น 8,499 บาท
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สบายดี หลวงพระบาง 3 วัน สุดคุ้ม กิน อยู่เที่ยว สไตล์หลวงพระบางแท้

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง - วัดทาดหลวง - วัดใหม่สุวันพูมาราม - สักการะพระธาตุพูสี

วันที่สอง พิเศษ ! ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า -  พระราชวัง และ หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง - วัดแสนสุขารมณ์ - วัดเซียงทอง - มรกตมหัศจรรย์ แห่งหลวงพระบาง น้ำตกกวางสี - อิสระตลาดมืด (ตลาดกลางคืน)

วันที่สาม สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง - กรุงเทพฯ

วัน เดินทาง กลับวันที่ ราคา
Sat 11Jul20 13Jul20 8499
Sat 18Jul20 20Jul20 8499
Sat 25Jul20 27Jul20 8499
Sat 01Aug20 03Aug20 8499
Sat 08Aug20 10Aug20 8499
Sat 15Aug20 17Aug20 8499
Sat 22Aug20 24Aug20 8499
Sat 29Aug20 31Aug20 8499
Sat 05Sep20 07Sep20 8499
Sat 12Sep20 14Sep20 8499
Sat 19Sep20 21Sep20 8499
Sat 26Sep20 28Sep20 8499

จองโปรแกรมทัวร์นี้

ชื่อผู้จอง
หมายเลขติดต่อ
E-mail
วันที่เดินทาง
จำนวนผู้เดินทาง
-
+
ข้อความฝากถึง

โปรแกรมใกล้เคียง

ไฮไลท์ทัวร์ประเทศลาว
ตลาดกลางคืน ตลาดมืด ตลาดเช้า ตักบาตรข้าวเหนียว ถ้ำจัง ถ้ำติ่ง น้ำตกกวงชี น้ำตกกวางสี บ่อน้ำพญานาค บ่อน้ำพญานาคหรือบ่อน้ำทิพย์ บ้านผานม บ้านพูคูน บ้านเซียงเงิน ประตูชัย พระธาตุดำ พระธาตุดำ  พระธาตุพูสี พระธาตุภูษี พระธาตุหลวง พระราชวัง และ หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง พระราชวังเก่า พระราชวังและหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง ภูเพียงฟ้า มรกตมหัศจรรย์ แห่งหลวงพระบาง น้ำตกกวางสี ล่องเรือชมวิวทิวทัศ 2 ฝั่งแม่น้ำโขงพร้อมรับประทานอาหารกลางวัน ล่องเรือหางยาว ณ แม่น้ำซอง วังเวียง วัดดอนคูณ วัดทาดหลวง วัดธาตุหลวงเหนือ วัดธาตุหลวงใต้ วัดป่าโพนเพา วัดพระธาตุหลวง วัดพระบาทใต้ วัดวิชุน วัดวิชุนราช วัดศรีบุญเรือง วัดศิริมงคลไซยาราม(วัดศรีบุญคุณ) วัดเจ้าแม่ศรีเมือง วัดเชียงทอง วัดเซียงทอง วัดแสนสุขารมณ์ วัดใหม่สุวรรณภูมาราม วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่า วัดใหม่สุวันพูมาราม สักการะพระธาตุพูสี หลวงพระบาง หอพระบาง หอพระบาง  อนุสาวรีย์ประตูชัย