ทัวร์เวียดนาม

เลทส์โก ลิขิตรักสะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนาม

1037

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,ไปเกาหลี,ทัวร์เกาหลีราคาถูก,ทัวรเกาหลีถูกสุด,เอเวอร์แลนด์,Everland,Lotte world, ลอตเต้เวิลด์,เที่ยวสวนสนุก,เกาะนามิ

เลทส์โก ลิขิตรักสะพานแก้ว

- ราคาเริ่มต้น 13,999
View more
4 วัน 3 คืน เช้า 3 เที่ยง 4 เย็น 3

ท้าทายความหวาดเสียวกับทางเดินสะพานแก้ว  เมืองซาปา สูงที่สุดในเวียดนาม

นั่งกระเช้าพิชิตยอดฟานซิปัน  พักหรู 5 ดาว M Gallelry Hotel

โปรแกรม : เวียดนาม 4 วัน 3 คืน
วีซ่า : ไม่ต้องใช้ Visa
สายการบิน FD | AIR ASIA
อาหาร เช้า 3 มื้อ | กลางวัน 4 มื้อ | เย็น3 มื้อ
ค่าทิปไกด์+คนขับรถ 1500
เพิ่มเติม
เดินทางช่วง ก.ค.63 / ส.ค.63 / ก.ย.63
เริ่มต้น 13,999 บาท
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา

วันแรก  สนามบินดอนเมือง – สนามบินนอยไบ – เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือนิงห์บิงห์ – เมืองฮานอย

วันที่สอง  ถ่ายรูปสุสานโฮจิมินห์ – เมืองลาวไก – ถ่ายรูปด่านชายแดนจีน/เวียดนาม – เมืองซาปา – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – อิสระ ช้อปปิ้งตลาดเลิฟมาร์เก็ต

วันที่สาม   สะพานแก้วมังกรเมฆ – น้ำตกสีเงิน – นั่งรถไฟชมวิวสู่สถานีกระเช้าฟานซิปัน (รวมค่ารถไฟรางแล้ว) – นั่งกระเช้าฟานซิปัน

วันที่สี่  เมืองฮานอย – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย – สนามบินนอยไบ – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ 

วัน เดินทาง กลับวันที่ ราคา
Fri 07Aug20 10Aug20 14999
Thu 13Aug20 16Aug20 14999
Fri 14Aug20 17Aug20 14999
Thu 20Aug20 23Aug20 14999
Fri 21Aug20 24Aug20 14999
Thu 27Aug20 30Aug20 14999
Fri 28Aug20 31Aug20 14999
Fri 04Sep20 07Sep20 13999

จองโปรแกรมทัวร์นี้

ชื่อผู้จอง
หมายเลขติดต่อ
E-mail
วันที่เดินทาง
จำนวนผู้เดินทาง
-
+
ข้อความฝากถึง

โปรแกรมใกล้เคียง

ไฮไลท์ทัวร์ประเทศเวียดนาม
ดานัง ตลาดดองบา ตลาดฮานดานัง นิงห์บิงห์ ยอดเขาบานาฮิลล์ วัดลินห์อึ๋ง ฮอยอัน Art in Paradise (3D TRICK ART) Café Apartment Cat Cat Village Clay Pot Village CRAZY HOUSE Datalla Water Fall Fairly stream FAIRYSTREAM Fansipan Fantasy Park Hoi An Impressions Theme Park Long Beach Center LOVE MARKAT ROLLER COSTER Sand Dune Silver Water Fall Silver Water Fall น้ำตกสีเงิน Sim Wine  วัดลองเซิน  เจดีย์เทียนมู่  เมืองเว้ กระเช้าบานาฮิลล์ กระเช้าฟานซิปัน กระเช้าไฟฟ้า กรุงฮานอย การบินไทย ขึ้นยอดเขาฟานซิปัน คาร์ฟดราก้อน จตุรัสบาดิงห์ จัตุรัสบาดิงห์ จัตุรัสโฮจิมินห์ จุดชมวิวหมู่บ้าน ชมถ้ำนางฟ้า ชมที่ทำการไปรษณีย์ ชมน้ำตกสีเงิน ชมระบำโชว์หุ่นกระบอกน้ำ ชมลำธาร ชมลำธาร FAIRYSTREAM ชมลำธารFAIRYSTREAM ชมวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋ ชมวิวแม่น้ำฮาน ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต ชมเครื่องประดับไข่มุกฟาร์มผึ้ง