ทัวร์ไทย

กาญจนบุรี 22-23 สิงหาคม 2563 2 วัน 1 คืน

ทัวร์ไทย

1048

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,ไปเกาหลี,ทัวร์เกาหลีราคาถูก,ทัวรเกาหลีถูกสุด,เอเวอร์แลนด์,Everland,Lotte world, ลอตเต้เวิลด์,เที่ยวสวนสนุก,เกาะนามิ

กาญจนบุรี 22-23 สิงหาคม 2563

- ราคาเริ่มต้น 1,999
View more
2 วัน 1 คืน เช้า 1 เที่ยง 1 เย็น 0

วัดสระลงเรือ - วัดทิพย์สุคนธาราม - พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถ - วัดทัพศิลา - พระธาตุอินทร์แขวน - วัดถาวรวราราม - สะพานข้ามแม่น้ำแคว - ช็อปปิ้งถนนคนเดินปากแพรก - วัดถ้ำพุหว้า - วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ - วัดถ้ำเสือ - วัดไชยชุมพลชนะสงคราม - วัดถ้ำเขาปูน - วัดไชยชุมพลชนะสงคราม - ช้อปปิ้งของฝากร้านแม่บัวคำ

โปรแกรม : ไทย 2 วัน 1 คืน
วีซ่า : ไม่ต้องใช้ Visa
สายการบิน BUS | BUS
อาหาร เช้า 1 มื้อ | กลางวัน 1 มื้อ | เย็น0 มื้อ
ค่าทิปไกด์+คนขับรถ 300
เพิ่มเติม
เดินทางช่วง ส.ค.63
เริ่มต้น 1,999 บาท
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอพรให้ปัง หลังโควิด ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพฯ - กาญจนบุรี

วันแรก  กรุงเทพฯ - กาญจนบุรี - วัดสระลงเรือ - วัดทิพย์สุคนธาราม - พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถ - วัดทัพศิลา - พระธาตุอินทร์แขวน - วัดถาวรวราราม - สะพานข้ามแม่น้ำแคว - ช็อปปิ้งถนนคนเดินปากแพรก

วันที่สอง  กาญจนบุรี - วัดถ้ำพุหว้า - วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ - วัดถ้ำเสือ - วัดไชยชุมพลชนะสงคราม - วัดถ้ำเขาปูน - วัดไชยชุมพลชนะสงคราม - ช้อปปิ้งของฝากร้านแม่บัวคำ - กรุงเทพ

วัน เดินทาง กลับวันที่ ราคา
Sat 22Aug20 23Aug20 1999

จองโปรแกรมทัวร์นี้

ชื่อผู้จอง
หมายเลขติดต่อ
E-mail
วันที่เดินทาง
จำนวนผู้เดินทาง
-
+
ข้อความฝากถึง

โปรแกรมใกล้เคียง