ทัวร์ไทย

เจาะลึกบึงกาฬ 5 วัน 2 คืน 5 วัน 2 คืน

ทัวร์ไทย

1053

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,ไปเกาหลี,ทัวร์เกาหลีราคาถูก,ทัวรเกาหลีถูกสุด,เอเวอร์แลนด์,Everland,Lotte world, ลอตเต้เวิลด์,เที่ยวสวนสนุก,เกาะนามิ

เจาะลึกบึงกาฬ 5 วัน 2 คืน

- ราคาเริ่มต้น 4,999
View more
5 วัน 2 คืน เช้า 3 เที่ยง 3 เย็น 2

หินสามวาฬ - ภูทอก - น้ำตกถ้ำพระ - บึงโขงหลง - ถ้ำนาคา

โปรแกรม : ไทย 5 วัน 2 คืน
วีซ่า : ไม่ต้องใช้ Visa
สายการบิน BUS | BUS
อาหาร เช้า 3 มื้อ | กลางวัน 3 มื้อ | เย็น2 มื้อ | อิสระ 2 มื้อ
ค่าทิปไกด์+คนขับรถ 500
เพิ่มเติม
เดินทางช่วง ส.ค.63
เริ่มต้น 4,999 บาท
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เจาะลึกบึงกาฬ

วันแรก  กรุงเทพมหานคร - หนองคาย
วันที่สอง  หนองคาย - วัดโพธิ์ชัย - วัดอาฮงศิลาวาส - น้ำตกถ้ำพระ
วันที่สาม  ถ้ำนาคา - บึงโขงหลง - ศาลปู้อือลือ - วัดสว่างวารี - ถนนคนเดิน
วันที่สี่  ป่าสงวนแห่งชาติภูสิงห์ - จุดชมวิวหินสามวาฬ - วัดเจติยาคีรีวิหาร(ภูทอก) - วัดถ้ำศรีธน - ตลาดอินโดจีนท่าเสด็จ
วันที่ห้า  กรุงเทพมหานคร

วัน เดินทาง กลับวันที่ ราคา
Sat 08Aug20 12Aug20 4999

จองโปรแกรมทัวร์นี้

ชื่อผู้จอง
หมายเลขติดต่อ
E-mail
วันที่เดินทาง
จำนวนผู้เดินทาง
-
+
ข้อความฝากถึง

โปรแกรมใกล้เคียง