ทัวร์ไทย

เที่ยวเชียงใหม่ 3-6 กรกฎาคม (4วัน2คืน) 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ไทย

1054

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,ไปเกาหลี,ทัวร์เกาหลีราคาถูก,ทัวรเกาหลีถูกสุด,เอเวอร์แลนด์,Everland,Lotte world, ลอตเต้เวิลด์,เที่ยวสวนสนุก,เกาะนามิ

เที่ยวเชียงใหม่ 3-6 กรกฎาคม (4วัน2คืน)

- ราคาเริ่มต้น 3,999
View more
4 วัน 2 คืน เช้า 3 เที่ยง 2 เย็น 1

หมู่บ้านดอยแม่กำปอง - วัดศรีสุพรรณ - ทุ่งดอกเวอร์บีน่า - ดอยม่อนแจ่ม - ปางช้างแม่สา - ถนนคนเดินประตูท่าแพ - ถนนคนเดินวัวลาย

โปรแกรม : ไทย 4 วัน 2 คืน
วีซ่า : ไม่ต้องใช้ Visa
สายการบิน BUS | BUS
อาหาร เช้า 3 มื้อ | กลางวัน 2 มื้อ | เย็น1 มื้อ | อิสระ 3 มื้อ
ค่าทิปไกด์+คนขับรถ 400
เพิ่มเติม
เดินทางช่วง ก.ค.63
เริ่มต้น 0 บาท
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เชียงใหม่-ม่อนแจ่ม-แม่กำปอง 4 วัน 2 คืน

วันแรก  กรุงเทพมหานคร - เชียงใหม่

วันที่สอง  หมู่บ้านแม่กำปอง - น้ำตกแม่กำปอง - วัดศรีสุพรรณ - ถนนคนเดินวัวลาย

วันที่สาม  ทุ่งดอกเวอร์บีน่า - ดอยม่อนแจ่ม - ปางช้างแม่สา - ถนนคนเดินประตูท่าแพ

วันที่สี่  เชียงใหม่ - ตาก - นครสวรรค์ - กรุงเทพฯ

วัน เดินทาง กลับวันที่ ราคา

จองโปรแกรมทัวร์นี้

ชื่อผู้จอง
หมายเลขติดต่อ
E-mail
วันที่เดินทาง
จำนวนผู้เดินทาง
-
+
ข้อความฝากถึง

โปรแกรมใกล้เคียง