ทัวร์ไทย

ต๊ะต่อนยอน...นครเชียงใหม่ 4 วัน 2 คืน 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ไทย

1056

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,ไปเกาหลี,ทัวร์เกาหลีราคาถูก,ทัวรเกาหลีถูกสุด,เอเวอร์แลนด์,Everland,Lotte world, ลอตเต้เวิลด์,เที่ยวสวนสนุก,เกาะนามิ

ต๊ะต่อนยอน...นครเชียงใหม่ 4 วัน 2 คืน

- ราคาเริ่มต้น 3,999
View more
4 วัน 2 คืน เช้า 3 เที่ยง 3 เย็น 1

เยือนพระธาตุดอยสุเทพปูชนียสถานคู่เมืองเชียงใหม่
ขอพรหลวงพ่อทันใจที่พระธาตุดอยคำ
ชมมหัศจรรย์เงาพระธาตุและพระวิหารในด้านมุมกลับที่พระธาตุลำปางหลวง
ถ่ายรูปชิคๆที่ JUNGLE DE CAFE
ชมวิว SKY WALK ดอยม่อนแจ่ม
ชมวิวทุ่งนาป่าเขาที่ห้วยตึงเฒ่า
ถนนคนเดินท่าแพและวัวลาย

โปรแกรม : ไทย 4 วัน 2 คืน
วีซ่า : ไม่ต้องใช้ Visa
สายการบิน BUS | BUS
อาหาร เช้า 3 มื้อ | กลางวัน 3 มื้อ | เย็น1 มื้อ
ค่าทิปไกด์+คนขับรถ 300
เพิ่มเติม
เดินทางช่วง ก.ค.63 / ต.ค.63
เริ่มต้น 3,999 บาท
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เที่ยวไทย หัวใจใหม่ เชียงใหม่ ต๊ะต่อนยอน นครเชียงใหม่

วันแรก  พร้อมกันที่จุดนัดพบปั๊มCaltexงามวงศ์วาน เวลา 20.00น. - ออกเดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 22.00 น.

วันที่สอง  เชียงใหม่ - ร้านโกเหน่ง - วัดพระธาตุดอยคำ - วัดต้นเกว๋น - พระธาตุดอยสุเทพ - ถนนคนเดินวัวลาย 

วันที่สาม  ห้วยตึงเฒ่า - ดอยม่อนแจ่ม - ม่อนแจ่มSky Walk - Jungle de Café - วัดอุโมงค์ - 
วัดพระสิงห์ - ถนนคนเดินท่าแพ 

วันที่สี่  ซื้อของฝากตลาดวโรรส - พระธาตุลำปางหลวง - กรุงเทพฯ 

วัน เดินทาง กลับวันที่ ราคา
Sat 25Jul20 28Jul20 3999
Thu 22Oct20 25Oct20 3999

จองโปรแกรมทัวร์นี้

ชื่อผู้จอง
หมายเลขติดต่อ
E-mail
วันที่เดินทาง
จำนวนผู้เดินทาง
-
+
ข้อความฝากถึง

โปรแกรมใกล้เคียง