ทัวร์ไทย

อยุธยา ถวายเทียนเข้าพรรษา ไหว้พระรับพลังบวก มรดกแห่งสายน้ำ เหนือกาลเวลา 1 วัน 0 คืน

ทัวร์ไทย

1059

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,ไปเกาหลี,ทัวร์เกาหลีราคาถูก,ทัวรเกาหลีถูกสุด,เอเวอร์แลนด์,Everland,Lotte world, ลอตเต้เวิลด์,เที่ยวสวนสนุก,เกาะนามิ

อยุธยา ถวายเทียนเข้าพรรษา ไหว้พระรับพลังบวก มรดกแห่งสายน้ำ เหนือกาลเวลา

- ราคาเริ่มต้น 699
View more
1 วัน 0 คืน เช้า 0 เที่ยง 1 เย็น 0

วัดไผ่ล้อม l วัดตูม l บ้านของพ่อ  l ตลาดโก้งโค้ง l ศูนย์บริการท่องเที่ยวอยุธยา l วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร lวัดศาลาปูนวรวิหาร

โปรแกรม : ไทย 1 วัน 0 คืน
วีซ่า : ไม่ต้องใช้ Visa
สายการบิน BUS | BUS
อาหาร เช้า 0 มื้อ | กลางวัน 1 มื้อ | เย็น0 มื้อ | อิสระ 2 มื้อ
ค่าทิปไกด์+คนขับรถ 100
เพิ่มเติม
เดินทางช่วง ก.ค.63
เริ่มต้น 699 บาท
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อยุธยา ถวายเทียนเข้าพรรษา  ไหว้พระรับพลังบวก มรดกแห่งสายน้ำ  เหนือกาลเวลา

วันที่ 1. กรุงเทพฯ - วัดไผ่ล้อม - วัดตูม – บ้านของพ่อ - ตลาดโก้งโค้ง – ศูนย์บริการท่องเที่ยวอยุธยา – วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร-วัดศาลาปูนวรวิหาร – กรุงเทพฯ

วัน เดินทาง กลับวันที่ ราคา
Sun 05Jul20 05Jul20 699
Mon 06Jul20 06Jul20 699

จองโปรแกรมทัวร์นี้

ชื่อผู้จอง
หมายเลขติดต่อ
E-mail
วันที่เดินทาง
จำนวนผู้เดินทาง
-
+
ข้อความฝากถึง

โปรแกรมใกล้เคียง