ทัวร์ไทย

อยุธยา ไหว้พระรับพลังบวก มรดกแห่งสายน้ำ เหนือกาลเวลา 1 วัน 0 คืน

ทัวร์ไทย

1060

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,ไปเกาหลี,ทัวร์เกาหลีราคาถูก,ทัวรเกาหลีถูกสุด,เอเวอร์แลนด์,Everland,Lotte world, ลอตเต้เวิลด์,เที่ยวสวนสนุก,เกาะนามิ

อยุธยา ไหว้พระรับพลังบวก มรดกแห่งสายน้ำ เหนือกาลเวลา

- ราคาเริ่มต้น 699
View more
1 วัน 0 คืน เช้า 0 เที่ยง 1 เย็น 0

วัดไผ่ล้อม l วัดตูม l บ้านของพ่อ  l ตลาดโก้งโค้ง l ศูนย์บริการท่องเที่ยวอยุธยา l วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร lวัดศาลาปูนวรวิหาร

โปรแกรม : ไทย 1 วัน 0 คืน
วีซ่า : ไม่ต้องใช้ Visa
สายการบิน BUS | BUS
อาหาร เช้า 0 มื้อ | กลางวัน 1 มื้อ | เย็น0 มื้อ | อิสระ 2 มื้อ
ค่าทิปไกด์+คนขับรถ 100
เพิ่มเติม
เดินทางช่วง ก.ค.63 / ส.ค.63
เริ่มต้น 699 บาท
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เดินทาง กรกฎาคม – สิงหาคม 2563 

อยุธยา ไหว้พระรับพลังบวก มรดกแห่งสายน้ำ  เหนือกาลเวลา 

วันที่ 1.    กรุงเทพฯ - วัดไผ่ล้อม - วัดตูม – บ้านของพ่อ - ตลาดโก้งโค้ง – ศูนย์บริการท่องเที่ยวอยุธยา – วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร-วัดศาลาปูนวรวิหาร – กรุงเทพฯ

วัน เดินทาง กลับวันที่ ราคา
Sat 11Jul20 11Jul20 699
Sun 12Jul20 12Jul20 699
Sat 18Jul20 18Jul20 699
Sun 19Jul20 19Jul20 699
Sat 25Jul20 25Jul20 699
Sun 26Jul20 26Jul20 699
Tue 28Jul20 28Jul20 699
Sat 01Aug20 01Aug20 699
Sun 02Aug20 02Aug20 699
Sat 08Aug20 08Aug20 699
Sun 09Aug20 09Aug20 699
Wed 12Aug20 12Aug20 699
Sat 15Aug20 15Aug20 699
Sun 16Aug20 16Aug20 699
Sat 22Aug20 22Aug20 699
Sun 23Aug20 23Aug20 699
Sat 29Aug20 29Aug20 699
Sun 30Aug20 30Aug20 699

จองโปรแกรมทัวร์นี้

ชื่อผู้จอง
หมายเลขติดต่อ
E-mail
วันที่เดินทาง
จำนวนผู้เดินทาง
-
+
ข้อความฝากถึง

โปรแกรมใกล้เคียง