ทัวร์ไทย

บุรีรัม 3 วัน 1 คืน 3 วัน 1 คืน

ทัวร์ไทย

1086

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,ไปเกาหลี,ทัวร์เกาหลีราคาถูก,ทัวรเกาหลีถูกสุด,เอเวอร์แลนด์,Everland,Lotte world, ลอตเต้เวิลด์,เที่ยวสวนสนุก,เกาะนามิ

บุรีรัม 3 วัน 1 คืน

- ราคาเริ่มต้น 2,999
View more
3 วัน 1 คืน เช้า 2 เที่ยง 2 เย็น 0
  • ชม ปราสาทหินพนมรุ้ง สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์   โดดเด่นสถาปัตยกรรมแบบขอม
  • ชม  เขาอังคาร สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยเดียวกับปราสาทหินพนมรุ้ง
  • วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง เป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว 
  • สะพานพิสูจน์ศรัทธาสาธุชน หรือ บันไดนาคราช ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี 2512 เพื่อเป็นทางเดินขึ้นไปสักการะบูชาพระสุภัทรบพิตร
  • ชม BURIRAM CASTLE เป็นส่วนหนึ่งของ BURIRAM UNITED ตั้งอยู่ระหว่างสนาม Chang ARENA และสนามแข่งรถระดับโลก 
  • วัดเกาะแก้วธุดงคสถาน ภายในวัดประดิษฐานพระมหาธาตุรัตนเจดีย์
  • วัดป่าเขาน้อย ตั้งอยู่ติดเขตวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง
โปรแกรม : ไทย 3 วัน 1 คืน
วีซ่า : ไม่ต้องใช้ Visa
สายการบิน BUS | BUS
อาหาร เช้า 2 มื้อ | กลางวัน 2 มื้อ | เย็น0 มื้อ
ค่าทิปไกด์+คนขับรถ 300
เพิ่มเติม
เดินทางช่วง ส.ค.63
เริ่มต้น 2,999 บาท
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บุรีรัมย์ 3 วัน เที่ยวชมปราสาทสำคัญปราสาทหินพนมรุ้งและสถานที่ประวัติศาสตร์

วันแรก  กรุงเทพฯ - บุรีรัมย์

วันที่สอง  ปราสาทหินพนมรุ้ง - เขาอังคาร  - วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง - สะพานพิสูจน์ศรัทธาสาธุชน - BURIRAM CASTLE 

วันที่สาม  วัดเกาะแก้วธุดงคสถาน - ศาลหลักเมืองบุรีรัมย์ - วัดป่าเขาน้อย - กรุงเทพฯ

วัน เดินทาง กลับวันที่ ราคา
Fri 28Aug20 30Aug20 2999

จองโปรแกรมทัวร์นี้

ชื่อผู้จอง
หมายเลขติดต่อ
E-mail
วันที่เดินทาง
จำนวนผู้เดินทาง
-
+
ข้อความฝากถึง

โปรแกรมใกล้เคียง