ทัวร์ไทย

พัทยา สวนไทย 2 วัน 1 คืน 2 วัน 1 คืน

ทัวร์ไทย

1087

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,ไปเกาหลี,ทัวร์เกาหลีราคาถูก,ทัวรเกาหลีถูกสุด,เอเวอร์แลนด์,Everland,Lotte world, ลอตเต้เวิลด์,เที่ยวสวนสนุก,เกาะนามิ

พัทยา สวนไทย 2 วัน 1 คืน

- ราคาเริ่มต้น 1,999
View more
2 วัน 1 คืน เช้า 2 เที่ยง 1 เย็น 1
  • วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม เป็นวัดเก่าแก่คาดว่าสร้างในสมัยอยุธยา
  • วัดหนองใหญ่ นำท่านกราบขอพรหลวงพ่อโสธรจำลององค์ใหญ่ที่สุดในโลก
  • เกาะล้าน ชม หาดแสม อิสระเล่นน้ำทะเลสัมผัสชายหาดสีขาวละเอียดนวลตา
  • WALKING STREET PATTAYAถนนแห่งแสงสีที่ไม่เคยหลับใหล
  • สวนไทย พัทยา อาณาจักรแห่งความเป็นไทย
โปรแกรม : ไทย 2 วัน 1 คืน
วีซ่า : ไม่ต้องใช้ Visa
สายการบิน BUS | BUS
อาหาร เช้า 2 มื้อ | กลางวัน 1 มื้อ | เย็น1 มื้อ
ค่าทิปไกด์+คนขับรถ 200
เพิ่มเติม
เดินทางช่วง ก.ค.63 / ส.ค.63
เริ่มต้น 1,999 บาท
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

พัทยา สวนไทย อาณาจักรแห่งความเป็นไทย (โดยรถบัสปรับอากาศ)

วันแรก  กรุงเทพฯ - วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม - วัดหนองใหญ่ - เกาะล้าน    

วันที่สอง  สวนไทย พัทยา - กรุงเทพฯ    

วัน เดินทาง กลับวันที่ ราคา
Sat 08Aug20 09Aug20 1999
Sat 15Aug20 16Aug20 1999
Sat 22Aug20 23Aug20 1999
Sat 29Aug20 30Aug20 1999

จองโปรแกรมทัวร์นี้

ชื่อผู้จอง
หมายเลขติดต่อ
E-mail
วันที่เดินทาง
จำนวนผู้เดินทาง
-
+
ข้อความฝากถึง

โปรแกรมใกล้เคียง