ทัวร์ไทย

2 วัน แอ่วน่าน (กุมภา-กันยา64) 2 วัน 1 คืน

ทัวร์ไทย

1228

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,ไปเกาหลี,ทัวร์เกาหลีราคาถูก,ทัวรเกาหลีถูกสุด,เอเวอร์แลนด์,Everland,Lotte world, ลอตเต้เวิลด์,เที่ยวสวนสนุก,เกาะนามิ

2 วัน แอ่วน่าน (กุมภา-กันยา64)

- ราคาเริ่มต้น 1,990
View more
2 วัน 1 คืน เช้า 1 เที่ยง 2 เย็น 1
  • วัดพระธาตุเขาน้อยตั้งอยู่ บนยอดดอยเขาน้อย เป็นปูชนียสถานที่สำคัญและเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดน่าน
  • วัดศรีพันต้น ชื่อวัดตรงกับนามผู้สร้าง คือพญาพันต้น บางสมัยเรียกว่า วัดสลีพันต้น
  • วัดมิ่งเมือง เป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองของจังหวัดน่าน ประวัติของวัดมิ่งเมือง
  • วัดภูมินทร์ เดิมชื่อว่าวัด “พรหมมินทร์” สร้างใน พ.ศ. 2139 โดยพระเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์
  • วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายใน
  • พระธาตุแช่แห้ง (พระธาตุประจำปีเกิดปีเถาะ) พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน สันนิษฐานว่ามี อายุราว 600 ปี
  • วัดศรีมงคล (ก๋ง) เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395
  • วัดภูเก็ต ที่มาของชื่อวัดมาจาก ตัววัดตั้งอยู่บนเนินเขา
โปรแกรม : ไทย 2 วัน 1 คืน
วีซ่า : ไม่ต้องใช้ Visa
สายการบิน - | NO FLIGHT
อาหาร เช้า 1 มื้อ | กลางวัน 2 มื้อ | เย็น1 มื้อ
เพิ่มเติม
เดินทางช่วง ส.ค.64 / ก.ย.64 / ต.ค.63 / พ.ย.63 / ธ.ค.63 / ม.ค.64 / ก.พ.64 / พ.ค.64 / มิ.ย.64 / ก.ค.64
เริ่มต้น 1,990 บาท
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แอ่วน่าน 2 วัน 1 คืน

พัก Home Stay

วันแรก  อ.เมือง - วัดพระธาตุเขาน้อย - วัดศรีพันต้น - วัดมิ่งเมือง ( ศาลหลักเมืองน่าน ) - วัดภูมินทร์ - ซุ้มลีลาวดี - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - วัดพระธาตุแช่แห้ง - ถนนคนเดินน่าน

วันที่สอง  อ.ท่าวังผา - วัดศรีมงคล (ก๋ง) - อ.ปัว - วัดภูเก็ต - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ

วัน เดินทาง กลับวันที่ ราคา
Mon 17May21 18May21 1990
Tue 18May21 19May21 1990
Wed 19May21 20May21 1990
Thu 20May21 21May21 1990
Fri 21May21 22May21 1990
Sat 22May21 23May21 1990
Sat 22May21 23May21 1990
Sun 23May21 24May21 1990
Mon 24May21 25May21 1990
Tue 25May21 26May21 1990
Wed 26May21 27May21 1990
Thu 27May21 28May21 1990
Fri 28May21 29May21 1990
Sat 29May21 30May21 1990
Sun 30May21 31May21 1990
Mon 31May21 01Jun21 1990
Tue 01Jun21 02Jun21 1990
Wed 02Jun21 03Jun21 1990
Thu 03Jun21 04Jun21 1990
Fri 04Jun21 05Jun21 1990
Sat 05Jun21 06Jun21 1990
Sun 06Jun21 07Jun21 1990
Mon 07Jun21 08Jun21 1990
Tue 08Jun21 09Jun21 1990
Wed 09Jun21 10Jun21 1990
Thu 10Jun21 11Jun21 1990
Fri 11Jun21 12Jun21 1990
Sat 12Jun21 13Jun21 1990
Sun 13Jun21 14Jun21 1990
Mon 14Jun21 15Jun21 1990
Tue 15Jun21 16Jun21 1990
Wed 16Jun21 17Jun21 1990
Thu 17Jun21 18Jun21 1990
Fri 18Jun21 19Jun21 1990
Sat 19Jun21 20Jun21 1990
Sat 19Jun21 20Jun21 1990
Sun 20Jun21 21Jun21 1990
Mon 21Jun21 22Jun21 1990
Tue 22Jun21 23Jun21 1990
Wed 23Jun21 24Jun21 1990
Thu 24Jun21 25Jun21 1990
Fri 25Jun21 26Jun21 1990
Sat 26Jun21 27Jun21 1990
Sun 27Jun21 28Jun21 1990
Mon 28Jun21 29Jun21 1990
Tue 29Jun21 30Jun21 1990
Wed 30Jun21 01Jul21 1990
Thu 01Jul21 02Jul21 1990
Fri 02Jul21 03Jul21 1990
Sat 03Jul21 04Jul21 1990
Sun 04Jul21 05Jul21 1990
Mon 05Jul21 06Jul21 1990
Tue 06Jul21 07Jul21 1990
Wed 07Jul21 08Jul21 1990
Thu 08Jul21 09Jul21 1990
Fri 09Jul21 10Jul21 1990
Sat 10Jul21 11Jul21 1990
Sun 11Jul21 12Jul21 1990
Mon 12Jul21 13Jul21 1990
Tue 13Jul21 14Jul21 1990
Wed 14Jul21 15Jul21 1990
Thu 15Jul21 16Jul21 1990
Fri 16Jul21 17Jul21 1990
Sat 17Jul21 18Jul21 1990
Sun 18Jul21 19Jul21 1990
Mon 19Jul21 20Jul21 1990
Tue 20Jul21 21Jul21 1990
Wed 21Jul21 22Jul21 1990
Thu 22Jul21 23Jul21 1990
Fri 23Jul21 24Jul21 1990
Sat 24Jul21 25Jul21 1990
Sat 24Jul21 25Jul21 1990
Sun 25Jul21 26Jul21 1990
Mon 26Jul21 27Jul21 1990
Tue 27Jul21 28Jul21 1990
Wed 28Jul21 29Jul21 1990
Thu 29Jul21 30Jul21 1990
Fri 30Jul21 31Jul21 1990
Sat 31Jul21 01Aug21 1990
Sun 01Aug21 02Aug21 1990
Mon 02Aug21 03Aug21 1990
Tue 03Aug21 04Aug21 1990
Wed 04Aug21 05Aug21 1990
Thu 05Aug21 06Aug21 1990
Fri 06Aug21 07Aug21 1990
Sat 07Aug21 08Aug21 1990
Sun 08Aug21 09Aug21 1990
Mon 09Aug21 10Aug21 1990
Tue 10Aug21 11Aug21 1990
Wed 11Aug21 12Aug21 1990
Thu 12Aug21 13Aug21 1990
Fri 13Aug21 14Aug21 1990
Sat 14Aug21 15Aug21 1990
Sun 15Aug21 16Aug21 1990
Mon 16Aug21 17Aug21 1990
Tue 17Aug21 18Aug21 1990
Wed 18Aug21 19Aug21 1990
Thu 19Aug21 20Aug21 1990
Fri 20Aug21 21Aug21 1990
Sat 21Aug21 22Aug21 1990
Sun 22Aug21 23Aug21 1990
Mon 23Aug21 24Aug21 1990
Tue 24Aug21 25Aug21 1990
Wed 25Aug21 26Aug21 1990
Thu 26Aug21 27Aug21 1990
Fri 27Aug21 28Aug21 1990
Sat 28Aug21 29Aug21 1990
Sun 29Aug21 30Aug21 1990
Mon 30Aug21 31Aug21 1990
Tue 31Aug21 01Sep21 1990
Wed 01Sep21 02Sep21 1990
Thu 02Sep21 03Sep21 1990
Fri 03Sep21 04Sep21 1990
Sat 04Sep21 05Sep21 1990
Sun 05Sep21 06Sep21 1990
Mon 06Sep21 07Sep21 1990
Tue 07Sep21 08Sep21 1990
Wed 08Sep21 09Sep21 1990
Thu 09Sep21 10Sep21 1990
Fri 10Sep21 11Sep21 1990
Sat 11Sep21 12Sep21 1990
Sun 12Sep21 13Sep21 1990
Mon 13Sep21 14Sep21 1990
Tue 14Sep21 15Sep21 1990
Wed 15Sep21 16Sep21 1990
Thu 16Sep21 17Sep21 1990
Fri 17Sep21 18Sep21 1990
Sat 18Sep21 19Sep21 1990
Sun 19Sep21 20Sep21 1990
Mon 20Sep21 21Sep21 1990
Tue 21Sep21 22Sep21 1990
Wed 22Sep21 23Sep21 1990
Thu 23Sep21 24Sep21 1990
Fri 24Sep21 25Sep21 1990
Sat 25Sep21 26Sep21 1990
Sun 26Sep21 27Sep21 1990
Mon 27Sep21 28Sep21 1990
Tue 28Sep21 29Sep21 1990
Wed 29Sep21 30Sep21 1990

จองโปรแกรมทัวร์นี้

ชื่อผู้จอง
หมายเลขติดต่อ
E-mail
วันที่เดินทาง
จำนวนผู้เดินทาง
-
+
ข้อความฝากถึง

โปรแกรมใกล้เคียง