ทัวร์ไทย

หลีเป๊ะ 3วัน2คืน 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ไทย

1236

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,ไปเกาหลี,ทัวร์เกาหลีราคาถูก,ทัวรเกาหลีถูกสุด,เอเวอร์แลนด์,Everland,Lotte world, ลอตเต้เวิลด์,เที่ยวสวนสนุก,เกาะนามิ

หลีเป๊ะ 3วัน2คืน

- ราคาเริ่มต้น 9,888
View more
4 วัน 2 คืน เช้า 2 เที่ยง 3 เย็น 1
 • เกาะไข่ เป็นเกาะขนาดเล็กซึ่งอยู่บนเส้นทางเดินเรือระหว่างเกาะตะรุเตาและเกาะหลีเป๊ะ
 • เดินเที่ยว ชมหมู่บ้านชาวเล
 • ถนนคนเดินเกาะหลีเป๊ะ  Walking Street Lipe เป็นถนนเล็กๆ บนเกาะสายสำคัญ
 • เกาะกระ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะหลีเป๊ะ
 • อ่าวแม่หม้าย ใต้ท้องทะเลยังมีความอุดมสมบูรณ์มาก
 • เกาะอาดัง ซึ่งเป็นที่ตั้งของ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา
 • เกาะหินงาม หาดสีดำนั้นคือก้อนหินหลากหลายก้อน
 • ร่องน้ำจาบัง จุดชมปะการังที่สวยที่สุด มีปะการังหลายหลาย
 • เกาะยาง อยู่ระหว่างเกาะราวีและเกาะอาดัง
 • เกาะราวี ที่มีชายหาดที่น้ำใสทรายขาว
 • เกาะอาดัง ซึ่งเป็นที่ตั้งของ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา
โปรแกรม : ไทย 4 วัน 2 คืน
วีซ่า : ไม่ต้องใช้ Visa
สายการบิน DD | NOK AIR
อาหาร เช้า 2 มื้อ | กลางวัน 3 มื้อ | เย็น1 มื้อ
ค่าทิปไกด์+คนขับรถ 300
เพิ่มเติม
เดินทางช่วง ต.ค.63 / พ.ย.63 / ธ.ค.63
เริ่มต้น 9,888 บาท
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทะเลเรียกว่า Sea ช่วงเวลาดีดีที่หลีเป๊ะ 3วัน

วันแรก  ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานหาดใหญ่ - สตูล - ท่าเรือปากบารา - เกาะตะรุเตา - เกาะไข่ - เกาะหลีเป๊ะ - หมู่บ้านชาวเล - ถนนคนเดินเกาะหลีเป๊ะ
วันที่สอง  ดำน้ำดูปะการัง
*Green Season ช่วง ก.ย.-ต.ค. โซนอาดังตะวันออก เกาะกระ,เกาะอาดัง,อ่าวแม่หม้าย*
*High Season ช่วง พ.ย.-พ.ค. โซนใน เกาะหินงาม,ร่องน้ำจาบัง,เกาะยาง,เกาะราวี,เกาะอาดัง*
วันที่สาม  เกาะหลีเป๊ะ - ท่าเรือปากปารา - หาดใหญ่ - ตลาดกิมหยง - ท่าอากาศยานหาดใหญ่ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วัน เดินทาง กลับวันที่ ราคา
Sat 31Oct20 02Nov20 9888
Sat 14Nov20 16Nov20 10888
Sat 28Nov20 30Nov20 11888
Thu 10Dec20 12Dec20 11888

จองโปรแกรมทัวร์นี้

ชื่อผู้จอง
หมายเลขติดต่อ
E-mail
วันที่เดินทาง
จำนวนผู้เดินทาง
-
+
ข้อความฝากถึง

โปรแกรมใกล้เคียง