ทัวร์ไทย

น่าน ล้วน ล้วน 4 วัน 2 คืน 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ไทย

1262

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,ไปเกาหลี,ทัวร์เกาหลีราคาถูก,ทัวรเกาหลีถูกสุด,เอเวอร์แลนด์,Everland,Lotte world, ลอตเต้เวิลด์,เที่ยวสวนสนุก,เกาะนามิ

น่าน ล้วน ล้วน 4 วัน 2 คืน

- ราคาเริ่มต้น 6,999
View more
4 วัน 2 คืน เช้า 3 เที่ยง 3 เย็น 2

สัมผัสทะเลหมอกยามเช้า ทะเลดาวยามค่ำคืน ดินแดนส้มสีทอง

เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง เมืองงาช้างดำ

โปรแกรม : ไทย 4 วัน 2 คืน
วีซ่า : ไม่ต้องใช้ Visa
สายการบิน VAN | VAN
อาหาร เช้า 3 มื้อ | กลางวัน 3 มื้อ | เย็น2 มื้อ | อิสระ 2 มื้อ
ค่าทิปไกด์+คนขับรถ 300
เพิ่มเติม
เดินทางช่วง ก.พ.64 / มี.ค.64 / พ.ย.63 / ธ.ค.63 / ม.ค.64
เริ่มต้น 0 บาท
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

น่าน ล้วน ล้วน 4 วัน

โดยรถตู้ปรับอากาศ

วันแรก  กรุงเทพฯ - น่าน

วันที่สอง  น่าน - วัดศรีพันต้น - วัดมิ่งเมือง (ศาลหลักเมือง) - วัดภูมินทร์ - ซุ้มลีลาวดี - วัดพระธาตุช้างค้ำ - วัดพระธาตุแช่แห้ง - ชมทะเลดาวที่ม่อนเคียงดาว

วันที่สาม  สัมผัสทะเลหมอกในยามเช้า ม่อนเคียงดาว - ดอยเสมอดาว - เสาดินนาน้อย - เดอะวิว@กิวม่วง คาเฟ่ - ถนนโค้งหมายเลข 3 - บ่อเกลือสินเธาว์ - น้ำตกสะปัน - แวะจุดชมวิว 1715 - ถนนคนเดินกลางคืน

วันที่สี่  วัดพระธาตุเขาน้อย - กรุงเทพ

วัน เดินทาง กลับวันที่ ราคา

จองโปรแกรมทัวร์นี้

ชื่อผู้จอง
หมายเลขติดต่อ
E-mail
วันที่เดินทาง
จำนวนผู้เดินทาง
-
+
ข้อความฝากถึง

โปรแกรมใกล้เคียง