ทัวร์ไทย

ยะลา เบตง 3 วัน 2 คืน 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ไทย

1267

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,ไปเกาหลี,ทัวร์เกาหลีราคาถูก,ทัวรเกาหลีถูกสุด,เอเวอร์แลนด์,Everland,Lotte world, ลอตเต้เวิลด์,เที่ยวสวนสนุก,เกาะนามิ

ยะลา เบตง 3 วัน 2 คืน

- ราคาเริ่มต้น 6,599
View more
3 วัน 2 คืน เช้า 2 เที่ยง 3 เย็น 1
 • ไหว้หลวงปู่ทวด วัดช้างให้
 • มัสยิดกลาง ทัชมาฮาลเมืองไทย
 • ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว 
 • วัดคูหาภิมุข (วัดหน้าถ้ำ) 
 • อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ 
 • สตรีทอาร์ท เมืองเบตง
 • สกายวอล์กทะเลหมอกอัยเยอร์เวง 
 • สะพานแตปูซู 
 • สวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้ 
 • อุโมงค์ปิยะมิตร ชมต้นไม้พันปี
 • บ่อน้ำร้อนเบตง
 • จุดเช็คอิน ป้ายใต้สุดสยาม
 • วัดพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมเบตง 
 • ถ่ายรูปหอนาฬิกา และตู้ไปรษณีย์ยักษ์ แลนด์มาร์กเมืองเบต'
 • วัดพุทธาธิวาส
โปรแกรม : ไทย 3 วัน 2 คืน
วีซ่า : ไม่ต้องใช้ Visa
สายการบิน - | NO FLIGHT
อาหาร เช้า 2 มื้อ | กลางวัน 3 มื้อ | เย็น1 มื้อ
ค่าทิปไกด์+คนขับรถ 300
เพิ่มเติม
เดินทางช่วง ธ.ค.63 / ม.ค.64 / ก.พ.64 / มี.ค.64 / เม.ย.64
เริ่มต้น 6,599 บาท
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*

วันแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินหาดใหญ่ – จ.ปัตตานี – วัดช้างให้ – มัสยิดกลางปัตตานี – ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว – จ.ยะลา – วัดคูหาภิมุข – อ.เบตง – อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ – ถนน Street Art – พักเบตง 2 คืน

วันที่สอง  สกายวอล์ค ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง - สะพานแขวน " แตปูซู " – สวนดอกไม้เบตง – อุโมงค์ปิยะมิตร ชมต้นไม้พันปี – บ่อน้ำร้อนเบตง – ป้ายใต้สุดสยาม – วัดพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมเบตง – ตลาดเบตง

วันที่สาม  อ.เบตง – หอนาฬิกาเบตง – ตู้ไปรษณีย์ยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดโลก – วัดพุทธาวาส – จ.สงขลา สนามบินหาดใหญ่  - กรุงเทพฯ

วัน เดินทาง กลับวันที่ ราคา
Sat 17Apr21 19Apr21 6599
Sun 18Apr21 20Apr21 6599
Mon 19Apr21 21Apr21 6599
Tue 20Apr21 22Apr21 6599
Wed 21Apr21 23Apr21 6599
Thu 22Apr21 24Apr21 6599
Fri 23Apr21 25Apr21 6599
Sat 24Apr21 26Apr21 6599
Sun 25Apr21 27Apr21 6599
Mon 26Apr21 28Apr21 6599
Tue 27Apr21 29Apr21 6599
Wed 28Apr21 30Apr21 6599

จองโปรแกรมทัวร์นี้

ชื่อผู้จอง
หมายเลขติดต่อ
E-mail
วันที่เดินทาง
จำนวนผู้เดินทาง
-
+
ข้อความฝากถึง

โปรแกรมใกล้เคียง