ทัวร์ไทย

เที่ยวเมืองรองถิ่นเมืองใต้ ชุมพร ระนอง 4 วัน 2 คืน 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ไทย

1280

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,ไปเกาหลี,ทัวร์เกาหลีราคาถูก,ทัวรเกาหลีถูกสุด,เอเวอร์แลนด์,Everland,Lotte world, ลอตเต้เวิลด์,เที่ยวสวนสนุก,เกาะนามิ

เที่ยวเมืองรองถิ่นเมืองใต้ ชุมพร ระนอง 4 วัน 2 คืน

- ราคาเริ่มต้น 6,599
View more
4 วัน 2 คืน เช้า 3 เที่ยง 4 เย็น 1
  • สะพานไม้เคี่ยม เป็นสะพานไม้ที่ทอดยาวไปกลางน้ำ
  • หาดทรายรี เป็นหาดทรายที่มีความยาวและสีขาวสะอาดตา
  • เขาเจ้าเมือง เป็นจุดชมวิวที่สามารถชมทิวทัศน์ชายทะเลชุมพร
  • บ่อน้ำร้อน สวนสาธารณะรักษะวาริณ ดินแดนแห่งน้ำพุร้อน
  • จุดชมวิวเขาคอม้า เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของแม่น้ำกระบุรีและทิวทัศน์ฝั่งประเทศพม่า
  • ระนองแคนยอน เคยเป็นเหมืองแร่เก่ามาก่อนที่จะกลายมาเป็นระนองแคนยอน
  • น้ำตกหงาว เป็นน้ำตกคู่เมืองระนองที่ใครเดินทางผ่านตัวเมืองจะต้องเห็นสายน้ำสีขาวของน้ำตกหงาว
  • ภูเขาหญ้า หรือ เรียกอีกชื่อว่า เขาหัวล้าน หรือ เขาผี
  • วัดวารีบรรพต หรือ วัดบางนอน เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ล้อมไปด้วยภูเขา
โปรแกรม : ไทย 4 วัน 2 คืน
วีซ่า : ไม่ต้องใช้ Visa
สายการบิน VAN | VAN
อาหาร เช้า 3 มื้อ | กลางวัน 4 มื้อ | เย็น1 มื้อ
ค่าทิปไกด์+คนขับรถ 300
เพิ่มเติม
เดินทางช่วง ม.ค.64 / ก.พ.64 / มี.ค.64 / เม.ย.64
เริ่มต้น 6,599 บาท
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ฟินฟินบ่อน้ำร้อน แกรนแคนย่อนเมืองระนอง

หาดทรายขาวสะอาด ภูเขาหญ้า พระราชวังเก่า

วันแรก กรุงเทพฯ - ชุมพร

วันที่สอง ชุมพร - สะพานไม้เคี่ยม - หาดทรายรี - เขาเจ้าเมือง - บ่อน้ำร้อน สวนสาธารณะรักษะวาริณ

วันที่สาม จุดชมวิวเขาคอม้า - พระราชวังรัตนรังสรรค์ - ระนองแคนยอน - น้ำตกหงาว - วัดหงาว - ภูเขาหญ้า - บ่อน้ำแร่พรรั้ง - ถนนคนเดินระนอง

วันที่สี่ แวะซื้อของฝาก - วัดวารีบรรพต - กรุงเทพฯ

วัน เดินทาง กลับวันที่ ราคา
Thu 22Apr21 25Apr21 6599
Thu 29Apr21 02May21 6599

จองโปรแกรมทัวร์นี้

ชื่อผู้จอง
หมายเลขติดต่อ
E-mail
วันที่เดินทาง
จำนวนผู้เดินทาง
-
+
ข้อความฝากถึง

โปรแกรมใกล้เคียง