ทัวร์ไทย

EP.2 อีสานโคตรคูลล ขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ฟินหลายเด้อ 3 วัน 2 คืน (มีนา-กันยา64) 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ไทย

1315

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,ไปเกาหลี,ทัวร์เกาหลีราคาถูก,ทัวรเกาหลีถูกสุด,เอเวอร์แลนด์,Everland,Lotte world, ลอตเต้เวิลด์,เที่ยวสวนสนุก,เกาะนามิ

EP.2 อีสานโคตรคูลล ขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ฟินหลายเด้อ 3 วัน 2 คืน (มีนา-กันยา64)

- ราคาเริ่มต้น 6,299
View more
3 วัน 2 คืน เช้า 3 เที่ยง 2 เย็น 1
  • “มีกินฟาร์ม” ฟาร์มออร์แกนิคที่มีพื้นที่รวมกันทั้งหมด 8 ไร่แต่ละพื้นที่จัดสรรไว้เป็นพื้นที่สำหรับแปลงนา แปลงผัก โรงครัว โรงนามุงหญ้าคา แปลงดอกไม้ สวนป่ากระท่อมเถียงนา อุโมงค์มัลเบอร์รี่ เล้าไก่ และคอกควาย
  • “วัดทุ่งเศรษฐี”  วัดที่มี มหาเจดีย์รัตนะ หรือ มหาเจดีย์ศรีไตรโลกธาตุ ความโดดเด่นของมหาเจดีย์นี้ จะอยู่ที่การก่อสร้างที่ผสมผสานระหว่างองค์เจดีย์สามโลก นั่นก็คือ เจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ นครเจดีย์ในนาคพิภพ และ มหารัตนเจดีย์ศรีไตรโลกธาตุบนโลกมนุษย์
  • พระธาตุเก้าชั้น พระมหาธาตุแก่นนคร ตั้งอยู่ในบริเวณวัดหนองแวง เดิมวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ดั้งเดิมของขอนแก่น มีอายุมากว่า 200 ปี ขณะที่พระมหาธาตุแก่นนครนั้น เพิ่งสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 หรือแค่เพียง 24 ปี
  • พิพิธภัณฑ์สิรินธร  เป็นศูนย์วิจัยเกี่ยวกับไดโนเสาร์และ พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ แห่งแรกของประเทศไทย เป็นพิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติวิทยา ที่มีการจัดแสดงซากกระดูก ไดโนเสาร์ และแสดงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในมุมมองต่างๆ
  • พุทธสถานภูสิงห์ เป็นวัดบนยอดเขาที่สามารถขึ้นมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และยังสามารถชมวิวจากมุมสูงได้อีกด้วย โดยวัดนี้ตั้งอยู่บนยอดภูสิงห์ เป็นที่ประดิษฐาน พระพรหมภูมิปาโล พระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่
  • วัดวังคำ เป็นวัดที่สร้างขึ้นด้วยแรงบันดาลใจจากวัดเชียงทอง มรดกโลกในเมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว จึงมีความวิจิตรงดงามของศิลปะ
  • เจดีย์มหามงคลบัว พระเจดีย์สีทองอร่ามโดดเด่นมองเห็นจากถนน เป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระธรรมวิสุทธิมงคล หรือหลวงตามหาบัวญาณ สัมปันโน
  • คาเฟ่บรรยากาศทุ่งนา “เบิ่งไฮ่เบิ่งนาคาเฟ่”  นั่งชิลๆ สั่งอาหารและเครื่องดื่มมากินกันเพลินๆ ไฮไลท์ของทางร้านคือบริเวณสะพานที่สร้างเหนือทุ่งนาพร้อมเพิงพักระหว่างทางให้สั่งอาหารมานั่งกิน
โปรแกรม : ไทย 3 วัน 2 คืน
วีซ่า : ไม่ต้องใช้ Visa
สายการบิน VAN | VAN
อาหาร เช้า 3 มื้อ | กลางวัน 2 มื้อ | เย็น1 มื้อ | อิสระ 2 มื้อ
ค่าทิปไกด์+คนขับรถ 300
เพิ่มเติม
เดินทางช่วง มี.ค.64 / เม.ย.64 / พ.ค.64 / มิ.ย.64 / ก.ค.64 / ส.ค.64 / ก.ย.64
เริ่มต้น 6,299 บาท
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อีสานโคตรคูลล เที่ยว 3 เมืองน่ารัก ใจกลางอีสาน

ขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ฟินหลายเด้อ

วันแรก  กรุงเทพฯ - จ. ขอนแก่น

วันที่สอง  จ. ขอนแก่น - จ. กาฬสินธุ์ - พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์สิรินธร - พุทธสถานภูสิงห์ - วัดวังคำ - พระมหาเจดีย์ชัยมงคล

วันที่สาม  จ.ร้อยเอ็ด - Street Art ร้อยเอ็ด - หอชมเมือง 101 - เจดีย์มหามงคลบัว - กรุงเทพฯ  

วัน เดินทาง กลับวันที่ ราคา
Fri 23Apr21 25Apr21 6299
Fri 07May21 09May21 6299
Fri 14May21 16May21 6299
Fri 21May21 23May21 6299
Fri 28May21 30May21 6299
Fri 04Jun21 06Jun21 6299
Fri 11Jun21 13Jun21 6299
Fri 18Jun21 20Jun21 6299
Fri 25Jun21 27Jun21 6299
Fri 02Jul21 04Jul21 6299
Fri 09Jul21 11Jul21 6299
Fri 16Jul21 18Jul21 6299
Fri 23Jul21 25Jul21 6299
Fri 06Aug21 08Aug21 6299
Fri 13Aug21 15Aug21 6299
Fri 20Aug21 22Aug21 6299
Fri 27Aug21 29Aug21 6299
Fri 03Sep21 05Sep21 6299
Fri 10Sep21 12Sep21 6299
Fri 17Sep21 19Sep21 6299
Fri 24Sep21 26Sep21 6299

จองโปรแกรมทัวร์นี้

ชื่อผู้จอง
หมายเลขติดต่อ
E-mail
วันที่เดินทาง
จำนวนผู้เดินทาง
-
+
ข้อความฝากถึง

โปรแกรมใกล้เคียง