ทัวร์ไทย

นครศรีธรรมราช 4 วัน 2 คืน 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ไทย

1317

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,ไปเกาหลี,ทัวร์เกาหลีราคาถูก,ทัวรเกาหลีถูกสุด,เอเวอร์แลนด์,Everland,Lotte world, ลอตเต้เวิลด์,เที่ยวสวนสนุก,เกาะนามิ

นครศรีธรรมราช 4 วัน 2 คืน

- ราคาเริ่มต้น 3,690
View more
4 วัน 2 คืน เช้า 2 เที่ยง 3 เย็น 3

วัดเขาขุนพนม ถ้ำพระเจ้าตาก วัดธาตุน้อย หมู่บ้านคีรีวง วัดยางใหญ่

โปรแกรม : ไทย 4 วัน 2 คืน
วีซ่า : ไม่ต้องใช้ Visa
สายการบิน BUS | BUS
อาหาร เช้า 2 มื้อ | กลางวัน 3 มื้อ | เย็น3 มื้อ
ค่าทิปไกด์+คนขับรถ 400
เพิ่มเติม
เดินทางช่วง เม.ย.64
เริ่มต้น 0 บาท
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ไหว้พระธาตุเมืองนคร ขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์ ขอบารมีพ่อท่านคล้าย

วันแรก  กรุงเทพฯ - บางสะพาน - นครศรีธรรมราช
วันที่สอง  ถ้ำพระเจ้าตาก - วัดขุนเขาพนม - ไหว้พ่อท่านคล้าย วัดธาตุน้อย - หมู่บ้านคีรีวง 
วันที่สาม  ไหว้พระธาตุเมืองนคร หลักเมือง - วัดยางใหญ่ - ขอพรไอ้ไข่ วัดเจดีย์ - กรุงเทพฯ
วันที่สี่  กรุงเทพฯ

วัน เดินทาง กลับวันที่ ราคา

จองโปรแกรมทัวร์นี้

ชื่อผู้จอง
หมายเลขติดต่อ
E-mail
วันที่เดินทาง
จำนวนผู้เดินทาง
-
+
ข้อความฝากถึง

โปรแกรมใกล้เคียง