ทัวร์ไทย

สุราษฎร์ธานี กระบี่ ชุมพร 4 วัน 3 คืน 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ไทย

1318

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,ไปเกาหลี,ทัวร์เกาหลีราคาถูก,ทัวรเกาหลีถูกสุด,เอเวอร์แลนด์,Everland,Lotte world, ลอตเต้เวิลด์,เที่ยวสวนสนุก,เกาะนามิ

สุราษฎร์ธานี กระบี่ ชุมพร 4 วัน 3 คืน

- ราคาเริ่มต้น 6,950
View more
4 วัน 3 คืน เช้า 3 เที่ยง 4 เย็น 3

สระมรกต พิตต้าวิลเลจ KINGKONG PARK ชุมพร หาดทรายรี

โปรแกรม : ไทย 4 วัน 3 คืน
วีซ่า : ไม่ต้องใช้ Visa
สายการบิน BUS | BUS
อาหาร เช้า 3 มื้อ | กลางวัน 4 มื้อ | เย็น3 มื้อ
ค่าทิปไกด์+คนขับรถ 400
เพิ่มเติม
เดินทางช่วง เม.ย.64
เริ่มต้น 0 บาท
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องเรือ กุ้ยหลินเมืองไทย กระบี่ ล่องเรือยอร์ช

วันแรก  กรุงเทพฯ - บางสะพาน - สุราษฏร์ธานี
วันที่สอง  ล่องเรือเขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย - กระบี่ ล่องเรือยอร์ช
วันที่สาม  กระบี่ - สระมรกต - เดอะพิตต้าวิลเลจ KINGKONG PARK - ชุมพร
วันที่สี่  ชุมพร - หาดทรายรี - ศาลกรมหลวงชุมพร - กรุงเทพฯ

วัน เดินทาง กลับวันที่ ราคา

จองโปรแกรมทัวร์นี้

ชื่อผู้จอง
หมายเลขติดต่อ
E-mail
วันที่เดินทาง
จำนวนผู้เดินทาง
-
+
ข้อความฝากถึง

โปรแกรมใกล้เคียง