ทัวร์เที่ยวค้างคืน

4 วัน มนต์เสน่ห์อีสานเหนือ อุดรธานี หนองคาย (พฤษภา-ธันวา64) 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เที่ยวค้างคืน

1332

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,ไปเกาหลี,ทัวร์เกาหลีราคาถูก,ทัวรเกาหลีถูกสุด,เอเวอร์แลนด์,Everland,Lotte world, ลอตเต้เวิลด์,เที่ยวสวนสนุก,เกาะนามิ

4 วัน มนต์เสน่ห์อีสานเหนือ อุดรธานี หนองคาย (พฤษภา-ธันวา64)

- ราคาเริ่มต้น 6,999
View more
4 วัน 2 คืน เช้า 3 เที่ยง 2 เย็น 3

เส้นทางตามรอยพญานาค  เปิดตำนานแห่งความเชื่อแห่ง “คำชะโนด”

ย้อนรอยมรดกโลกบ้านเชียง อันซีนแห่งธรรมชาติ “ทุ่งทะเลบัวแดง”

ชมวิว Skywalk  อันซีนหนองคาย “วัดผาตากเสื้อ” พระนอนหินอ่อน “วัดป่าภูก้อน”

โปรแกรม : เที่ยวค้างคืน 4 วัน 2 คืน
วีซ่า : ไม่ต้องใช้ Visa
สายการบิน VAN | VAN
อาหาร เช้า 3 มื้อ | กลางวัน 2 มื้อ | เย็น3 มื้อ
ค่าทิปไกด์+คนขับรถ 300
เพิ่มเติม
เดินทางช่วง พ.ค.64 / มิ.ย.64 / ก.ค.64 / ส.ค.64 / ก.ย.64 / ต.ค.64 / พ.ย.64 / ธ.ค.64
เริ่มต้น 6,999 บาท
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

มนต์เสน่ห์อีสานเหนือ อุดรธานี หนองคาย

โดยรถตู้ปรับอากาศ

วันแรก  กรุงเทพฯ – อุดรธานี

วันที่สอง  อุดรธานี – ทะเลบัวแดง กุมภวาปี – พิพิธภัณฑ์เมืองอุดร – ไม้บ้านคาเฟ่ – วังนาคินทร์คำชะโนด  - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง – VT แหนมเนือง – โรงแรม

วันที่สาม  อุดรธานี – วัดป่าภูก้อน - หนองคาย - ถ้ำดินเพียง วัดถ้ำศรีมงคล - วัดผาตากเสื้อ - โรงแรม

วันที่สี่  หนองคาย – วัดโพธิ์ชัย – ศาลาแก้วกู่ - ตลาดท่าเสด็จ - กรุงเทพ

วัน เดินทาง กลับวันที่ ราคา
Fri 22Oct21 25Oct21 6999
Fri 05Nov21 08Nov21 6999
Fri 12Nov21 15Nov21 6999
Fri 19Nov21 22Nov21 6999
Fri 26Nov21 29Nov21 6999
Fri 03Dec21 06Dec21 6999
Fri 10Dec21 13Dec21 6999
Fri 17Dec21 20Dec21 6999
Fri 24Dec21 27Dec21 6999

จองโปรแกรมทัวร์นี้

ชื่อผู้จอง
หมายเลขติดต่อ
E-mail
วันที่เดินทาง
จำนวนผู้เดินทาง
-
+
ข้อความฝากถึง

โปรแกรมใกล้เคียง