ทัวร์เที่ยวค้างคืน

3 วัน อีสาน โคตรคูลล นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ EP.1 (ตุลา-ธันวา64) 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เที่ยวค้างคืน

1333

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,ไปเกาหลี,ทัวร์เกาหลีราคาถูก,ทัวรเกาหลีถูกสุด,เอเวอร์แลนด์,Everland,Lotte world, ลอตเต้เวิลด์,เที่ยวสวนสนุก,เกาะนามิ

3 วัน อีสาน โคตรคูลล นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ EP.1 (ตุลา-ธันวา64)

- ราคาเริ่มต้น 6,599
View more
3 วัน 2 คืน เช้า 3 เที่ยง 2 เย็น 2

✔อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
✔อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง 
✔หมู่บ้านช้างใหญ่สุด
✔Surin Elephant World
✔หมู่บ้านทอผ้าไหม
✔ปราสาทศรีขรภูมิ
✔อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง
✔วนอุทยานพนมสวาย

โปรแกรม : เที่ยวค้างคืน 3 วัน 2 คืน
วีซ่า : ไม่ต้องใช้ Visa
สายการบิน VAN | VAN
อาหาร เช้า 3 มื้อ | กลางวัน 2 มื้อ | เย็น2 มื้อ
ค่าทิปไกด์+คนขับรถ 300
เพิ่มเติม
เดินทางช่วง พ.ค.64 / มิ.ย.64 / ก.ค.64 / ส.ค.64 / ก.ย.64 / ต.ค.64 / พ.ย.64 / ธ.ค.64
เริ่มต้น 6,599 บาท
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ล้ำค่า! ย้อนชมอุทยานประวัติศาสตร์
ชมความงามของผ้าไหมมีเอกลักษณ์

วันแรก: กรุงเทพฯ – จ.นครราชสีมา – อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย – จ. บุรีรัมย์ – อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง  

วันที่สอง หมู่บ้านช้างใหญ่สุด– สถาปัตยกรรม Surin Elephant World – หมู่บ้านทอผ้าไหม– ปราสาทศรีขรภูมิ         

วันที่สาม  อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง - วนอุทยานพนมสวาย – แวะซื้อของฝาก - กรุงเทพฯ 

วัน เดินทาง กลับวันที่ ราคา
Fri 22Oct21 24Oct21 6599
Fri 05Nov21 07Nov21 6599
Fri 12Nov21 14Nov21 6599
Fri 19Nov21 21Nov21 6599
Fri 26Nov21 28Nov21 6599
Fri 03Dec21 05Dec21 6599
Fri 10Dec21 12Dec21 6599
Fri 17Dec21 19Dec21 6599
Fri 24Dec21 26Dec21 6599

จองโปรแกรมทัวร์นี้

ชื่อผู้จอง
หมายเลขติดต่อ
E-mail
วันที่เดินทาง
จำนวนผู้เดินทาง
-
+
ข้อความฝากถึง

โปรแกรมใกล้เคียง