ทัวร์เที่ยวค้างคืน

3 วัน เชียงใหม่ สายบุญ (พฤษภา-ธันวา64) 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เที่ยวค้างคืน

1335

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,ไปเกาหลี,ทัวร์เกาหลีราคาถูก,ทัวรเกาหลีถูกสุด,เอเวอร์แลนด์,Everland,Lotte world, ลอตเต้เวิลด์,เที่ยวสวนสนุก,เกาะนามิ

3 วัน เชียงใหม่ สายบุญ (พฤษภา-ธันวา64)

- ราคาเริ่มต้น 6,500
View more
3 วัน 2 คืน เช้า 3 เที่ยง 3 เย็น 2

✔วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
✔ผาช่อ
✔พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ
✔เก๊าไม้ล้านนา 
✔คาเฟ่โรงบ่มยาสูบเก่า
✔วัดพระธาตุดอยคำ
✔วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน
✔วัดป่าดาราภิรมย์
✔สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
✔ONE Nimman
✔อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย
✔วัดผาลาด
✔วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
✔วัดอุโมงค์
✔บ้านข้างวัด

โปรแกรม : เที่ยวค้างคืน 3 วัน 2 คืน
วีซ่า : ไม่ต้องใช้ Visa
สายการบิน VAN | VAN
อาหาร เช้า 3 มื้อ | กลางวัน 3 มื้อ | เย็น2 มื้อ
ค่าทิปไกด์+คนขับรถ 300
เพิ่มเติม
เดินทางช่วง พ.ค.64 / มิ.ย.64 / ก.ค.64 / ส.ค.64 / ก.ย.64 / ต.ค.64 / พ.ย.64 / ธ.ค.64
เริ่มต้น 6,500 บาท
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เชียงใหม่ สายบุญ 3 วัน
เสริมสิริมงคล ไหว้พระ 7 วัดดัง 
ONE Nimman แลนด์มาร์คใหม่ต้องเช็คอิน
นั่งรถรางชมสวนพฤกษศาสตร์

วันแรก  เชียงใหม่ - วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร - ผาช่อ - พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ - เก๊าไม้ล้านนา คาเฟ่โรงบ่มยาสูบเก่า - วัดพระธาตุดอยคำ

วันที่สอง  วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน - วัดป่าดาราภิรมย์ - สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ - ONE Nimman

วันที่สาม  อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย - วัดผาลาด - วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร - วัดอุโมงค์ - บ้านข้างวัด

วัน เดินทาง กลับวันที่ ราคา
Mon 18Oct21 20Oct21 7200
Tue 19Oct21 21Oct21 7200
Wed 20Oct21 22Oct21 7200
Thu 21Oct21 23Oct21 7200
Fri 22Oct21 24Oct21 7200
Sat 23Oct21 25Oct21 7200
Sun 24Oct21 26Oct21 7200
Mon 25Oct21 27Oct21 7200
Tue 26Oct21 28Oct21 7200
Wed 27Oct21 29Oct21 7200
Thu 28Oct21 30Oct21 7200
Fri 29Oct21 31Oct21 7200
Sat 30Oct21 01Nov21 7200
Sun 31Oct21 02Nov21 7200
Mon 01Nov21 03Nov21 7200
Tue 02Nov21 04Nov21 7200
Wed 03Nov21 05Nov21 7200
Thu 04Nov21 06Nov21 7200
Fri 05Nov21 07Nov21 7200
Sat 06Nov21 08Nov21 7200
Sun 07Nov21 09Nov21 7200
Mon 08Nov21 10Nov21 7200
Tue 09Nov21 11Nov21 7200
Wed 10Nov21 12Nov21 7200
Thu 11Nov21 13Nov21 7200
Fri 12Nov21 14Nov21 7200
Sat 13Nov21 15Nov21 7200
Sun 14Nov21 16Nov21 7200
Mon 15Nov21 17Nov21 7200
Tue 16Nov21 18Nov21 7200
Wed 17Nov21 19Nov21 7200
Thu 18Nov21 20Nov21 7200
Fri 19Nov21 21Nov21 7200