ทัวร์ไทย

3 วัน เชียงใหม่ สายบุญ (พฤษภา-ธันวา64) 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ไทย

1335

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,ไปเกาหลี,ทัวร์เกาหลีราคาถูก,ทัวรเกาหลีถูกสุด,เอเวอร์แลนด์,Everland,Lotte world, ลอตเต้เวิลด์,เที่ยวสวนสนุก,เกาะนามิ

3 วัน เชียงใหม่ สายบุญ (พฤษภา-ธันวา64)

- ราคาเริ่มต้น 6,500
View more
3 วัน 2 คืน เช้า 3 เที่ยง 3 เย็น 2

✔วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
✔ผาช่อ
✔พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ
✔เก๊าไม้ล้านนา 
✔คาเฟ่โรงบ่มยาสูบเก่า
✔วัดพระธาตุดอยคำ
✔วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน
✔วัดป่าดาราภิรมย์
✔สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
✔ONE Nimman
✔อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย
✔วัดผาลาด
✔วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
✔วัดอุโมงค์
✔บ้านข้างวัด

โปรแกรม : ไทย 3 วัน 2 คืน
วีซ่า : ไม่ต้องใช้ Visa
สายการบิน VAN | VAN
อาหาร เช้า 3 มื้อ | กลางวัน 3 มื้อ | เย็น2 มื้อ
ค่าทิปไกด์+คนขับรถ 300
เพิ่มเติม
เดินทางช่วง พ.ค.64 / มิ.ย.64 / ก.ค.64 / ส.ค.64 / ก.ย.64 / ต.ค.64 / พ.ย.64 / ธ.ค.64
เริ่มต้น 6,500 บาท
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เชียงใหม่ สายบุญ 3 วัน
เสริมสิริมงคล ไหว้พระ 7 วัดดัง 
ONE Nimman แลนด์มาร์คใหม่ต้องเช็คอิน
นั่งรถรางชมสวนพฤกษศาสตร์

วันแรก  เชียงใหม่ - วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร - ผาช่อ - พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ - เก๊าไม้ล้านนา คาเฟ่โรงบ่มยาสูบเก่า - วัดพระธาตุดอยคำ

วันที่สอง  วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน - วัดป่าดาราภิรมย์ - สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ - ONE Nimman

วันที่สาม  อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย - วัดผาลาด - วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร - วัดอุโมงค์ - บ้านข้างวัด

วัน เดินทาง กลับวันที่ ราคา
Mon 17May21 19May21 7200
Tue 18May21 20May21 7200
Wed 19May21 21May21 7200
Thu 20May21 22May21 7200
Fri 21May21 23May21 7200
Sat 22May21 24May21 7200
Sun 23May21 25May21 7200
Mon 24May21 26May21 7200
Tue 25May21 27May21 7200
Wed 26May21 28May21 7200
Thu 27May21 29May21 7200
Fri 28May21 30May21 7200
Sat 29May21 31May21 7200
Sun 30May21 01Jun21 7200
Mon 31May21 02Jun21 7200
Tue 01Jun21 03Jun21 7200
Wed 02Jun21 04Jun21 7200
Thu 03Jun21 05Jun21 7200
Fri 04Jun21 06Jun21 7200
Sat 05Jun21 07Jun21 7200
Sun 06Jun21 08Jun21 7200
Mon 07Jun21 09Jun21 7200
Tue 08Jun21 10Jun21 7200
Wed 09Jun21 11Jun21 7200
Thu 10Jun21 12Jun21 7200
Fri 11Jun21 13Jun21 7200
Sat 12Jun21 14Jun21 7200
Sun 13Jun21 15Jun21 7200
Mon 14Jun21 16Jun21 7200
Tue 15Jun21 17Jun21 7200
Wed 16Jun21 18Jun21 7200
Thu 17Jun21 19Jun21 7200
Fri 18Jun21 20Jun21 7200
Sat 19Jun21 21Jun21 7200
Sun 20Jun21 22Jun21 7200
Mon 21Jun21 23Jun21 7200
Tue 22Jun21 24Jun21 7200
Wed 23Jun21 25Jun21 7200
Thu 24Jun21 26Jun21 7200
Fri 25Jun21 27Jun21 7200
Sat 26Jun21 28Jun21 7200
Sun 27Jun21 29Jun21 7200
Mon 28Jun21 30Jun21 7200
Tue 29Jun21 01Jul21 7200
Wed 30Jun21 02Jul21 7200
Thu 01Jul21 03Jul21 7200
Fri 02Jul21 04Jul21 7200
Sat 03Jul21 05Jul21 7200
Sun 04Jul21 06Jul21 7200
Mon 05Jul21 07Jul21 7200
Tue 06Jul21 08Jul21 7200
Wed 07Jul21 09Jul21 7200
Thu 08Jul21 10Jul21 7200
Fri 09Jul21 11Jul21 7200
Sat 10Jul21 12Jul21 7200
Sun 11Jul21 13Jul21 7200
Mon 12Jul21 14Jul21 7200
Tue 13Jul21 15Jul21 7200
Wed 14Jul21 16Jul21 7200
Thu 15Jul21 17Jul21 7200
Fri 16Jul21 18Jul21 7200
Sat 17Jul21 19Jul21 7200
Sun 18Jul21 20Jul21 7200
Mon 19Jul21 21Jul21 7200
Tue 20Jul21 22Jul21 7200
Wed 21Jul21 23Jul21 7200
Thu 22Jul21 24Jul21 7200
Fri 23Jul21 25Jul21 7200
Sat 24Jul21 26Jul21 7200
Sun 25Jul21 27Jul21 7200
Mon 26Jul21 28Jul21 7200
Tue 27Jul21 29Jul21 7200
Wed 28Jul21 30Jul21 7200
Thu 29Jul21 31Jul21 7200
Fri 30Jul21 01Aug21 7200
Sat 31Jul21 02Aug21 7200
Sun 01Aug21 03Aug21 7200
Mon 02Aug21 04Aug21 7200
Tue 03Aug21 05Aug21 7200
Wed 04Aug21 06Aug21 7200
Thu 05Aug21 07Aug21 7200
Fri 06Aug21 08Aug21 7200
Sat 07Aug21 09Aug21 7200
Sun 08Aug21 10Aug21 7200
Mon 09Aug21 11Aug21 7200
Tue 10Aug21 12Aug21 7200
Wed 11Aug21 13Aug21 7200
Thu 12Aug21 14Aug21 7200
Fri 13Aug21 15Aug21 7200
Sat 14Aug21 16Aug21 7200
Sun 15Aug21 17Aug21 7200
Mon 16Aug21 18Aug21 7200
Tue 17Aug21 19Aug21 7200
Wed 18Aug21 20Aug21 7200
Thu 19Aug21 21Aug21 7200
Fri 20Aug21 22Aug21 7200
Sat 21Aug21 23Aug21 7200
Sun 22Aug21 24Aug21 7200
Mon 23Aug21 25Aug21 7200
Tue 24Aug21 26Aug21 7200
Wed 25Aug21 27Aug21 7200
Thu 26Aug21 28Aug21 7200
Fri 27Aug21 29Aug21 7200
Sat 28Aug21 30Aug21 7200
Sun 29Aug21 31Aug21 7200
Mon 30Aug21 01Sep21 7200
Tue 31Aug21 02Sep21 7200
Wed 01Sep21 03Sep21 7200
Thu 02Sep21 04Sep21 7200
Fri 03Sep21 05Sep21 7200
Sat 04Sep21 06Sep21 7200
Sun 05Sep21 07Sep21 7200
Mon 06Sep21 08Sep21 7200
Tue 07Sep21 09Sep21 7200
Wed 08Sep21 10Sep21 7200
Thu 09Sep21 11Sep21 7200
Fri 10Sep21 12Sep21 7200
Sat 11Sep21 13Sep21 7200
Sun 12Sep21 14Sep21 7200
Mon 13Sep21 15Sep21 7200
Tue 14Sep21 16Sep21 7200
Wed 15Sep21 17Sep21 7200
Thu 16Sep21 18Sep21 7200
Fri 17Sep21 19Sep21 7200
Sat 18Sep21 20Sep21 7200
Sun 19Sep21 21Sep21 7200
Mon 20Sep21 22Sep21 7200
Tue 21Sep21 23Sep21 7200
Wed 22Sep21 24Sep21 7200
Thu 23Sep21 25Sep21 7200
Fri 24Sep21 26Sep21 7200
Sat 25Sep21 27Sep21 7200
Sun 26Sep21 28Sep21 7200
Mon 27Sep21 29Sep21 7200
Tue 28Sep21 30Sep21 7200
Wed 29Sep21 01Oct21 7200
Thu 30Sep21 02Oct21 7200
Fri 01Oct21 03Oct21 7200
Sat 02Oct21 04Oct21 7200
Sun 03Oct21 05Oct21 7200
Mon 04Oct21 06Oct21 7200
Tue 05Oct21 07Oct21 7200
Wed 06Oct21 08Oct21 7200
Thu 07Oct21 09Oct21 7200
Fri 08Oct21 10Oct21 7200
Sat 09Oct21 11Oct21 7200
Sun 10Oct21 12Oct21 7200
Mon 11Oct21 13Oct21 7200
Tue 12Oct21 14Oct21 7200
Wed 13Oct21 15Oct21 7200
Thu 14Oct21 16Oct21 7200
Fri 15Oct21 17Oct21 7200
Sat 16Oct21 18Oct21 7200
Sun 17Oct21 19Oct21 7200
Mon 18Oct21 20Oct21 7200
Tue 19Oct21 21Oct21 7200
Wed 20Oct21 22Oct21 7200
Thu 21Oct21 23Oct21 7200
Fri 22Oct21 24Oct21 7200
Sat 23Oct21 25Oct21 7200
Sun 24Oct21 26Oct21 7200
Mon 25Oct21 27Oct21 7200
Tue 26Oct21 28Oct21 7200
Wed 27Oct21 29Oct21 7200
Thu 28Oct21 30Oct21 7200
Fri 29Oct21 31Oct21 7200
Sat 30Oct21 01Nov21 7200
Sun 31Oct21 02Nov21 7200
Mon 01Nov21 03Nov21 7200
Tue 02Nov21 04Nov21 7200
Wed 03Nov21 05Nov21 7200
Thu 04Nov21 06Nov21 7200
Fri 05Nov21 07Nov21 7200
Sat 06Nov21 08Nov21 7200
Sun 07Nov21 09Nov21 7200
Mon 08Nov21 10Nov21 7200
Tue 09Nov21 11Nov21 7200
Wed 10Nov21 12Nov21 7200
Thu 11Nov21 13Nov21 7200
Fri 12Nov21 14Nov21 7200
Sat 13Nov21 15Nov21 7200
Sun 14Nov21 16Nov21 7200
Mon 15Nov21 17Nov21 7200
Tue 16Nov21 18Nov21 7200
Wed 17Nov21 19Nov21 7200
Thu 18Nov21 20Nov21 7200
Fri 19Nov21 21Nov21 7200
Sat 20Nov21 22Nov21 7200
Sun 21Nov21 23Nov21 7200
Mon 22Nov21 24Nov21 7200
Tue 23Nov21 25Nov21 7200
Wed 24Nov21 26Nov21 7200
Thu 25Nov21 27Nov21 7200
Fri 26Nov21 28Nov21 7200
Sat 27Nov21 29Nov21 7200
Sun 28Nov21 30Nov21 7200
Mon 29Nov21 01Dec21 7200
Tue 30Nov21 02Dec21 7200
Wed 01Dec21 03Dec21 7200
Thu 02Dec21 04Dec21 7200
Fri 03Dec21 05Dec21 7200
Sat 04Dec21 06Dec21 7200
Sun 05Dec21 07Dec21 7200
Mon 06Dec21 08Dec21 7200
Tue 07Dec21 09Dec21 7200
Wed 08Dec21 10Dec21 7200
Thu 09Dec21 11Dec21 7200
Fri 10Dec21 12Dec21 7200
Sat 11Dec21 13Dec21 7200
Sun 12Dec21 14Dec21 7200
Mon 13Dec21 15Dec21 7200
Tue 14Dec21 16Dec21 7200
Wed 15Dec21 17Dec21 7200
Thu 16Dec21 18Dec21 7200
Fri 17Dec21 19Dec21 7200
Sat 18Dec21 20Dec21 7200
Sun 19Dec21 21Dec21 7200
Mon 20Dec21 22Dec21 7200
Tue 21Dec21 23Dec21 7200
Wed 22Dec21 24Dec21 7200
Thu 23Dec21 25Dec21 7200
Fri 24Dec21 26Dec21 7200
Sat 25Dec21 27Dec21 7200

จองโปรแกรมทัวร์นี้

ชื่อผู้จอง
หมายเลขติดต่อ
E-mail
วันที่เดินทาง
จำนวนผู้เดินทาง
-
+
ข้อความฝากถึง

โปรแกรมใกล้เคียง