ทัวร์เที่ยวค้างคืน

2 วัน สิงห์บุรี อ่างทอง อยุธยา (ตุลา-ธันวา64) 2 วัน 1 คืน

ทัวร์เที่ยวค้างคืน

1341

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,ไปเกาหลี,ทัวร์เกาหลีราคาถูก,ทัวรเกาหลีถูกสุด,เอเวอร์แลนด์,Everland,Lotte world, ลอตเต้เวิลด์,เที่ยวสวนสนุก,เกาะนามิ

2 วัน สิงห์บุรี อ่างทอง อยุธยา (ตุลา-ธันวา64)

- ราคาเริ่มต้น 3,999
View more
2 วัน 1 คืน เช้า 1 เที่ยง 2 เย็น 1
  • เจดีย์พระศรีสุริโยทัย เจดีย์ทองริมน้ำ อนุสรณ์สถานของวีรสตรีไทยพระองค์แรก เจดีย์แห่งนี้เป็นโบราณสถานอยู่บนเกาะเมืองอยุธยาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเป็นอนุสรณ์สถานของวีรสตรีไทยพระองค์แรก
  • พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2542 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้กอบกู้กรุงศรีอยุธยาหลังการเสียกรุงครั้งที่ 1 เพื่อเทิดเพระเกียรติและให้ชาวไทยน้อมรำลึกถึงความกล้าหาญของพระองค์
  • บ้านของพ่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สถานที่ท่องเทียวพักผ่อนหย่อนใจ และยังเป็นศูนย์การเรียนรู้การเกษตรพอเพียงแบบครบวงจร เรียนรู้วิถีชีวิตแบบพอเพียง การเกษตรและภูมิปัญญาชาวบ้าน
  • นั่งรถรางสัมผัสบรรยากาศเมืองมรดกโลก อยุธยา ตลอดเส้นทางท่านจะได้ชมบ้านเรือน วิถีชีวิตของชาวอยุธยา สถานที่ประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าผสมผสานด้วยวิถีชีวิตผู้คนกับความเป็นเมืองประวัติศาสตร์อย่างลงตัว (ผ่านศาลากลางเก่า ศาลหลักเมือง บึงพระราม วัดมหาธาตุ วัดพระศรีสรรเพชร วัดพระราม คุ้มขุนแผน ปางช้างแลเพนียด)
  • ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เป็นศูนย์กลางราชธานีแห่งที่สองของสยามต่อจากอาณาจักรสุโขทัย และสถานที่ประวัติศาสตร์แห่งนี้ได้จดทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ ภายใต้ชื่อ "นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร" โบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยามีอยู่เป็นจำนวนมากถึง 211 แห่ง
  • วัดพิกุลทอง (วัดหลวงพ่อแพ) ศรัทธาแห่งเมือง สิงห์บุรี เป็นวัดขนาดใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำน้อยที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งของสิงห์บุรีชาวบ้านเรียกว่า ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางประทานพร องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือ พระพุทธสุวรรณมงคลมหามุนี หรือหลวงพ่อใหญ่

  • สักการะหลวงพ่อขาว ๔๐๐ กว่าปี และพระสังกัจจายน์ใหญ่ที่สุด ณ วัดมหานา เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อขาว ที่ชาวบ้านสร้างขึ้นกว่า 200 ปีก่อน โดยมีชื่อเรียกมาจากชื่อแทนพระนามของสมเด็จพระนเรศวรเมื่อครั้งเสด็จประทับแรมในเดือนข้างแรม ทำให้ชาวบ้านเห็นท่านเป็นองค์ขาว นับได้ว่าเป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่และมีความศักดิ์สิทธิ์มากองค์หนึ่งของพื้นที่

โปรแกรม : เที่ยวค้างคืน 2 วัน 1 คืน
วีซ่า : ไม่ต้องใช้ Visa
สายการบิน VAN | VAN
อาหาร เช้า 1 มื้อ | กลางวัน 2 มื้อ | เย็น1 มื้อ
ค่าทิปไกด์+คนขับรถ 200
เพิ่มเติม
เดินทางช่วง พ.ค.64 / มิ.ย.64 / ก.ค.64 / ส.ค.64 / ก.ย.64 / ต.ค.64 / พ.ย.64 / ธ.ค.64
เริ่มต้น 3,999 บาท
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เที่ยวเก๋..ย้อนชมเมืองเก่า

เยือนถิ่นวีรชนคนกล้า

วันที่ 1 วัดท่าการ้อง - เจดีย์ศรีสุริโยทัย - พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช - บ้านของพ่อ - นั่งรถรางชมเมือง หรือนั่งรถตู้ของคณะเที่ยวชม - อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา หรือวัดต่างๆ - วัดพระงาม - ล่องเรือโบราณรอบกรุงเก่า พร้อมทานอาหารค่ำ ชมวิวสองฟากฝั่ง

วันที่ 2   วัดพิกุลทอง - ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน หรือร้านเกษรา เบเกอรี่ คาเฟ่ - จ.อ่างทอง - วัดมหานาม - วัดสังกระต่าย - พุทธอุทยานมหาราช

วัน เดินทาง กลับวันที่ ราคา
Sat 11Dec21 12Dec21 3999
Sat 18Dec21 19Dec21 3999
Sat 25Dec21 26Dec21 3999
Sat 25Dec21 26Dec21 3999

จองโปรแกรมทัวร์นี้

ชื่อผู้จอง
หมายเลขติดต่อ
E-mail
วันที่เดินทาง
จำนวนผู้เดินทาง
-
+
ข้อความฝากถึง

โปรแกรมใกล้เคียง