ทัวร์

โปรแกรม :
วีซ่า : ไม่ต้องใช้ Visa
อาหาร เช้า มื้อ | กลางวัน มื้อ | เย็น มื้อ
เริ่มต้น 0 บาท
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วัน เดินทาง กลับวันที่ ราคา

จองโปรแกรมทัวร์นี้

ชื่อผู้จอง
หมายเลขติดต่อ
E-mail
วันที่เดินทาง
จำนวนผู้เดินทาง
-
+
ข้อความฝากถึง

โปรแกรมใกล้เคียง

ไฮไลท์ทัวร์ประเทศ
Hollywood of Troy KAPELLBRUCKE SHOPPING PARNDOF OUTLET Trojan Horse กระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในเกาหลีซามัคซาน กรุงลอนดอน คาราวานสไลน์ คาร์ดีฟ คาเฟ่ 943 King’s Cross ที่แฟน Harry potter จัตุรัสคองคอร์ท จัตุรัสซานมาร์โค จัตุรัสทรอคาเดโร จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ จัตุรัสเซนต์มาร์ค จัตุรัสแคมโป ชมระบำหน้าท้องตรุกี ช้อปปิ้งตลาดฮาน ซาลส์เบิร์ก THE SOUND OF MUSIC ดานัง ดิวตี้ฟรี ตลาดสไปซ์ ถนนคาร์ทเนอร์สตรีท ถนนคาร์ทเนอร์สตรีท ฮอลสตัท เมืองมรดกโลก ถนนสายศิลปะคาเฟ่โกบงซาน ทรีคอยน์ออฟเดอร์ฟาวด์เท่น ทะเลสาบทิทิเช่ ทะเลสาบลูเซิร์น ท่าเรือบาตามูซ ท่าเรือประมงแดโพฮัง นครวาติกัน นครใต้ดินเมืองไคมักลี นั่ง Cable Car สู่บาน่าฮิลล์ นั่งสามล้อซิโคล่ นั่งเรือกระด้ง น้ำพุเทรวี่ บาธส์ บาน่าฮิลล์ บูดาเปสต์ บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary ประตูชัย ประตูชัยคอนสแตนติน ปราสาทนอยชวานสไตน์ ปราสาทปุยฝ้าย ปราสาทแห่งกรุงปราก ป้อมชาวประมง พระราชวังทอปกาปี พระราชวังลูฟว์ พระราชวังเชิร์นบรุน พระราชวังเว้ พระราชวังแวร์ซายส์