ทัวร์เที่ยวค้างคืน

2 วัน เลย ภูทอก เชียงคาน (ตุลา-ธันวา64) 2 วัน 1 คืน

ทัวร์เที่ยวค้างคืน

1343

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,ไปเกาหลี,ทัวร์เกาหลีราคาถูก,ทัวรเกาหลีถูกสุด,เอเวอร์แลนด์,Everland,Lotte world, ลอตเต้เวิลด์,เที่ยวสวนสนุก,เกาะนามิ

2 วัน เลย ภูทอก เชียงคาน (ตุลา-ธันวา64)

- ราคาเริ่มต้น 3,599
View more
2 วัน 1 คืน เช้า 2 เที่ยง 2 เย็น 0
  • พระธาตุศรีสองรัก
  • สกายวอร์คเชียงคาน
  • แก่งคุดคู้
  • ถนนคนเดินเชียงคาน
  • จุดชมวิวภูทอก
  • หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ
โปรแกรม : เที่ยวค้างคืน 2 วัน 1 คืน
วีซ่า : ไม่ต้องใช้ Visa
สายการบิน VAN | VAN
อาหาร เช้า 2 มื้อ | กลางวัน 2 มื้อ | เย็น0 มื้อ
ค่าทิปไกด์+คนขับรถ 200
เพิ่มเติม
เดินทางช่วง พ.ค.64 / มิ.ย.64 / ก.ค.64 / ส.ค.64 / ก.ย.64 / ต.ค.64 / พ.ย.64 / ธ.ค.64
เริ่มต้น 3,599 บาท
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เที่ยวเลย ไม่ต้องรอ…

เมืองทะเลภูเขา สุดหนาวเมืองไทย

วันแรก  กรุงเทพฯ - จ.เลย - พระธาตุศรีสองรัก - สกายวอร์คเชียงคาน - แก่งคุดคู้ -  ถนนคนเดินเชียงคาน - พักเชียงคาน 1 คืน

วันที่สอง   จุดชมวิวภูทอก - หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ - แวะซื้อของฝาก - กรุงเทพฯ

วัน เดินทาง กลับวันที่ ราคา
Sat 11Dec21 12Dec21 3599
Sat 18Dec21 19Dec21 3599
Sat 25Dec21 26Dec21 3599

จองโปรแกรมทัวร์นี้

ชื่อผู้จอง
หมายเลขติดต่อ
E-mail
วันที่เดินทาง
จำนวนผู้เดินทาง
-
+
ข้อความฝากถึง

โปรแกรมใกล้เคียง