ทัวร์เที่ยวค้างคืน

2 วัน สุโขทัย “ความสุขแบบบ้านทุ่งสไตล์” (ตุลา-ธันวา64) 2 วัน 1 คืน

ทัวร์เที่ยวค้างคืน

1344

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,ไปเกาหลี,ทัวร์เกาหลีราคาถูก,ทัวรเกาหลีถูกสุด,เอเวอร์แลนด์,Everland,Lotte world, ลอตเต้เวิลด์,เที่ยวสวนสนุก,เกาะนามิ

2 วัน สุโขทัย “ความสุขแบบบ้านทุ่งสไตล์” (ตุลา-ธันวา64)

- ราคาเริ่มต้น 3,699
View more
2 วัน 1 คืน เช้า 2 เที่ยง 2 เย็น 1
  • สักการะ พระพุทธรัตนสิริสุโขทัย พระพุทธรูปเก่าแก่กว่า 700 ปี  ณ ทุ่งทะเลหลวง
  • เรียนรู้และสัมผัส วิถีชีวิต วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ อย่างคน "สวรรคโลก" เสน่ห์เมืองเก่า
  • ปั่นจักรยานชมวิธีการทอผ้าใต้ถุนบ้าน กับลวดลายการทอ
โปรแกรม : เที่ยวค้างคืน 2 วัน 1 คืน
วีซ่า : ไม่ต้องใช้ Visa
สายการบิน VAN | VAN
อาหาร เช้า 2 มื้อ | กลางวัน 2 มื้อ | เย็น1 มื้อ
ค่าทิปไกด์+คนขับรถ 300
เพิ่มเติม
เดินทางช่วง พ.ค.64 / มิ.ย.64 / ก.ค.64 / ส.ค.64 / ก.ย.64 / ต.ค.64 / พ.ย.64 / ธ.ค.64
เริ่มต้น 3,699 บาท
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เที่ยวเมืองรอง ไปแล้วต้องร้องว้าววว... 

สุโขทัย “ความสุขแบบบ้านทุ่งสไตล์” 2 วัน

วันแรก  กรุงเทพฯ - สุโขทัย - ทุ่งทะเลหลวง - Street Art สวรรคโลก - โฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น

วันที่สอง  สัมผัสวิถีชุมชน “บ้านนาต้นจั่น” ชมสวนผลไม้และท้องทุ่ง ทำผ้าหมักโคลน - พุทธอุทยานมหาราช - กรุงเทพฯ

วัน เดินทาง กลับวันที่ ราคา
Sat 11Dec21 12Dec21 3699
Sat 18Dec21 19Dec21 3699
Sat 25Dec21 26Dec21 3699

จองโปรแกรมทัวร์นี้

ชื่อผู้จอง
หมายเลขติดต่อ
E-mail
วันที่เดินทาง
จำนวนผู้เดินทาง
-
+
ข้อความฝากถึง

โปรแกรมใกล้เคียง