ทัวร์ไทย

1 วัน ภูเก็ต Half Day Tour Jet Ski (ไม่รวมตั๋ว) พฤษภา-ธันวา64 1 วัน 0 คืน

ทัวร์ไทย

1348

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,ไปเกาหลี,ทัวร์เกาหลีราคาถูก,ทัวรเกาหลีถูกสุด,เอเวอร์แลนด์,Everland,Lotte world, ลอตเต้เวิลด์,เที่ยวสวนสนุก,เกาะนามิ

1 วัน ภูเก็ต Half Day Tour Jet Ski (ไม่รวมตั๋ว) พฤษภา-ธันวา64

- ราคาเริ่มต้น 3,990
View more
1 วัน 0 คืน

ขี่เจ็ทสกี เที่ยว 3 เกาะ

  • เกาะนาคาใหญ่
  • เกาะนาคาน้อย
  • เกาะแพ
โปรแกรม : ไทย 1 วัน 0 คืน
วีซ่า : ไม่ต้องใช้ Visa
สายการบิน - | NO FLIGHT
อาหาร เช้า 0 มื้อ | กลางวัน 0 มื้อ | เย็น0 มื้อ
เพิ่มเติม
เดินทางช่วง พ.ค.64 / มิ.ย.64 / ก.ค.64 / ส.ค.64 / ก.ย.64 / ต.ค.64 / พ.ย.64 / ธ.ค.64
เริ่มต้น 3,990 บาท
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เที่ยวภูเก็ต

ขี่เจ็ทสกี เที่ยว 3 เกาะ

วันแรก  ท่าเรืออ่าวปอ - Jet Ski ครึ่งวัน เกาะนาคาใหญ่ - เกาะนาคาน้อย - เกาะแพ

วัน เดินทาง กลับวันที่ ราคา
Mon 17May21 17May21 3990
Tue 18May21 18May21 3990
Wed 19May21 19May21 3990
Thu 20May21 20May21 3990
Fri 21May21 21May21 3990
Sat 22May21 22May21 3990
Sun 23May21 23May21 3990
Mon 24May21 24May21 3990
Tue 25May21 25May21 3990
Wed 26May21 26May21 3990
Thu 27May21 27May21 3990
Fri 28May21 28May21 3990
Sat 29May21 29May21 3990
Sun 30May21 30May21 3990
Mon 31May21 31May21 3990
Tue 01Jun21 01Jun21 3990
Wed 02Jun21 02Jun21 3990
Thu 03Jun21 03Jun21 3990
Fri 04Jun21 04Jun21 3990
Sat 05Jun21 05Jun21 3990
Sun 06Jun21 06Jun21 3990
Mon 07Jun21 07Jun21 3990
Tue 08Jun21 08Jun21 3990
Wed 09Jun21 09Jun21 3990
Thu 10Jun21 10Jun21 3990
Fri 11Jun21 11Jun21 3990
Sat 12Jun21 12Jun21 3990
Sun 13Jun21 13Jun21 3990
Mon 14Jun21 14Jun21 3990
Tue 15Jun21 15Jun21 3990
Wed 16Jun21 16Jun21 3990
Thu 17Jun21 17Jun21 3990
Fri 18Jun21 18Jun21 3990
Sat 19Jun21 19Jun21 3990
Sun 20Jun21 20Jun21 3990
Mon 21Jun21 21Jun21 3990
Tue 22Jun21 22Jun21 3990
Wed 23Jun21 23Jun21 3990
Thu 24Jun21 24Jun21 3990
Fri 25Jun21 25Jun21 3990
Sat 26Jun21 26Jun21 3990
Sun 27Jun21 27Jun21 3990
Mon 28Jun21 28Jun21 3990
Tue 29Jun21 29Jun21 3990
Wed 30Jun21 30Jun21 3990
Thu 01Jul21 01Jul21 3990
Fri 02Jul21 02Jul21 3990
Sat 03Jul21 03Jul21 3990
Sun 04Jul21 04Jul21 3990
Mon 05Jul21 05Jul21 3990
Tue 06Jul21 06Jul21 3990
Wed 07Jul21 07Jul21 3990
Thu 08Jul21 08Jul21 3990
Fri 09Jul21 09Jul21 3990
Sat 10Jul21 10Jul21 3990
Sun 11Jul21 11Jul21 3990
Mon 12Jul21 12Jul21 3990
Tue 13Jul21 13Jul21 3990
Thu 15Jul21 15Jul21 3990
Fri 16Jul21 16Jul21 3990
Sat 17Jul21 17Jul21 3990
Sun 18Jul21 18Jul21 3990
Mon 19Jul21 19Jul21 3990
Tue 20Jul21 20Jul21 3990
Wed 21Jul21 21Jul21 3990
Thu 22Jul21 22Jul21 3990
Fri 23Jul21 23Jul21 3990
Sat 24Jul21 24Jul21 3990
Sun 25Jul21 25Jul21 3990
Mon 26Jul21 26Jul21 3990
Tue 27Jul21 27Jul21 3990
Wed 28Jul21 28Jul21 3990
Thu 29Jul21 29Jul21 3990
Fri 30Jul21 30Jul21 3990
Sat 31Jul21 31Jul21 3990
Sun 01Aug21 01Aug21 3990
Mon 02Aug21 02Aug21 3990
Tue 03Aug21 03Aug21 3990
Wed 04Aug21 04Aug21 3990
Thu 05Aug21 05Aug21 3990
Fri 06Aug21 06Aug21 3990
Sat 07Aug21 07Aug21 3990
Sun 08Aug21 08Aug21 3990
Mon 09Aug21 09Aug21 3990
Tue 10Aug21 10Aug21 3990
Wed 11Aug21 11Aug21 3990
Thu 12Aug21 12Aug21 3990
Fri 13Aug21 13Aug21 3990
Sat 14Aug21 14Aug21 3990
Sun 15Aug21 15Aug21 3990
Mon 16Aug21 16Aug21 3990
Tue 17Aug21 17Aug21 3990
Wed 18Aug21 18Aug21 3990
Thu 19Aug21 19Aug21 3990
Fri 20Aug21 20Aug21 3990
Sat 21Aug21 21Aug21 3990
Sun 22Aug21 22Aug21 3990
Mon 23Aug21 23Aug21 3990
Tue 24Aug21 24Aug21 3990
Wed 25Aug21 25Aug21 3990
Thu 26Aug21 26Aug21 3990
Fri 27Aug21 27Aug21 3990
Sat 28Aug21 28Aug21 3990
Sun 29Aug21 29Aug21 3990
Mon 30Aug21 30Aug21 3990
Tue 31Aug21 31Aug21 3990
Wed 01Sep21 01Sep21 3990
Thu 02Sep21 02Sep21 3990
Fri 03Sep21 03Sep21 3990
Sat 04Sep21 04Sep21 3990
Sun 05Sep21 05Sep21 3990
Mon 06Sep21 06Sep21 3990
Tue 07Sep21 07Sep21 3990
Wed 08Sep21 08Sep21 3990
Thu 09Sep21 09Sep21 3990
Fri 10Sep21 10Sep21 3990
Sat 11Sep21 11Sep21 3990
Sun 12Sep21 12Sep21 3990
Mon 13Sep21 13Sep21 3990
Tue 14Sep21 14Sep21 3990
Wed 15Sep21 15Sep21 3990
Thu 16Sep21 16Sep21 3990
Fri 17Sep21 17Sep21 3990
Sat 18Sep21 18Sep21 3990
Sun 19Sep21 19Sep21 3990
Mon 20Sep21 20Sep21 3990
Tue 21Sep21 21Sep21 3990
Wed 22Sep21 22Sep21 3990
Thu 23Sep21 23Sep21 3990
Fri 24Sep21 24Sep21 3990
Sat 25Sep21 25Sep21 3990
Sun 26Sep21 26Sep21 3990
Mon 27Sep21 27Sep21 3990
Tue 28Sep21 28Sep21 3990
Wed 29Sep21 29Sep21 3990
Thu 30Sep21 30Sep21 3990
Fri 01Oct21 01Oct21 3990
Sat 02Oct21 02Oct21 3990
Sun 03Oct21 03Oct21 3990
Mon 04Oct21 04Oct21 3990
Tue 05Oct21 05Oct21 3990
Wed 06Oct21 06Oct21 3990
Thu 07Oct21 07Oct21 3990
Fri 08Oct21 08Oct21 3990
Sat 09Oct21 09Oct21 3990
Sun 10Oct21 10Oct21 3990
Mon 11Oct21 11Oct21 3990
Tue 12Oct21 12Oct21 3990
Wed 13Oct21 13Oct21 3990
Thu 14Oct21 14Oct21 3990
Fri 15Oct21 15Oct21 3990
Sat 16Oct21 16Oct21 3990
Sun 17Oct21 17Oct21 3990
Mon 18Oct21 18Oct21 3990
Tue 19Oct21 19Oct21 3990
Wed 20Oct21 20Oct21 3990
Thu 21Oct21 21Oct21 3990
Fri 22Oct21 22Oct21 3990
Sat 23Oct21 23Oct21 3990
Sun 24Oct21 24Oct21 3990
Mon 25Oct21 25Oct21 3990
Tue 26Oct21 26Oct21 3990
Wed 27Oct21 27Oct21 3990
Thu 28Oct21 28Oct21 3990
Fri 29Oct21 29Oct21 3990
Sat 30Oct21 30Oct21 3990
Sun 31Oct21 31Oct21 3990
Mon 01Nov21 01Nov21 3990
Tue 02Nov21 02Nov21 3990
Wed 03Nov21 03Nov21 3990
Thu 04Nov21 04Nov21 3990
Fri 05Nov21 05Nov21 3990
Sat 06Nov21 06Nov21 3990
Sun 07Nov21 07Nov21 3990
Mon 08Nov21 08Nov21 3990
Tue 09Nov21 09Nov21 3990
Wed 10Nov21 10Nov21 3990
Thu 11Nov21 11Nov21 3990
Fri 12Nov21 12Nov21 3990
Sat 13Nov21 13Nov21 3990
Sun 14Nov21 14Nov21 3990
Mon 15Nov21 15Nov21 3990
Tue 16Nov21 16Nov21 3990
Wed 17Nov21 17Nov21 3990
Thu 18Nov21 18Nov21 3990
Fri 19Nov21 19Nov21 3990
Sat 20Nov21 20Nov21 3990
Sun 21Nov21 21Nov21 3990
Mon 22Nov21 22Nov21 3990
Tue 23Nov21 23Nov21 3990
Wed 24Nov21 24Nov21 3990
Thu 25Nov21 25Nov21 3990
Fri 26Nov21 26Nov21 3990
Sat 27Nov21 27Nov21 3990
Sun 28Nov21 28Nov21 3990
Mon 29Nov21 29Nov21 3990
Tue 30Nov21 30Nov21 3990
Wed 01Dec21 01Dec21 3990
Thu 02Dec21 02Dec21 3990
Fri 03Dec21 03Dec21 3990
Sat 04Dec21 04Dec21 3990
Sun 05Dec21 05Dec21 3990
Mon 06Dec21 06Dec21 3990
Tue 07Dec21 07Dec21 3990
Wed 08Dec21 08Dec21 3990
Thu 09Dec21 09Dec21 3990
Fri 10Dec21 10Dec21 3990
Sat 11Dec21 11Dec21 3990
Sun 12Dec21 12Dec21 3990
Mon 13Dec21 13Dec21 3990
Tue 14Dec21 14Dec21 3990
Wed 15Dec21 15Dec21 3990
Thu 16Dec21 16Dec21 3990
Fri 17Dec21 17Dec21 3990
Sat 18Dec21 18Dec21 3990
Sun 19Dec21 19Dec21 3990
Mon 20Dec21 20Dec21 3990
Tue 21Dec21 21Dec21 3990
Wed 22Dec21 22Dec21 3990
Thu 23Dec21 23Dec21 3990
Fri 24Dec21 24Dec21 3990
Sat 25Dec21 25Dec21 3990
Sun 26Dec21 26Dec21 3990
Mon 27Dec21 27Dec21 3990
Tue 28Dec21 28Dec21 3990

จองโปรแกรมทัวร์นี้

ชื่อผู้จอง
หมายเลขติดต่อ
E-mail
วันที่เดินทาง
จำนวนผู้เดินทาง
-
+
ข้อความฝากถึง

โปรแกรมใกล้เคียง