ทัวร์ไทย

1 วัน ภูเก็ต Full Day Tour Jet Ski (ไม่รวมตั๋ว) พฤษภา-ธันวา64 1 วัน 0 คืน

ทัวร์ไทย

1349

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,ไปเกาหลี,ทัวร์เกาหลีราคาถูก,ทัวรเกาหลีถูกสุด,เอเวอร์แลนด์,Everland,Lotte world, ลอตเต้เวิลด์,เที่ยวสวนสนุก,เกาะนามิ

1 วัน ภูเก็ต Full Day Tour Jet Ski (ไม่รวมตั๋ว) พฤษภา-ธันวา64

- ราคาเริ่มต้น 5,499
View more
1 วัน 0 คืน

ขี่เจ็ทสกี เที่ยว 5 เกาะ

  • เกาะนาคาใหญ่
  • เกาะโสบ
  • เกาะไข่ใน
  • เกาะไข่นอก
  • เกาะแพ
โปรแกรม : ไทย 1 วัน 0 คืน
วีซ่า : ไม่ต้องใช้ Visa
สายการบิน - | NO FLIGHT
อาหาร เช้า 0 มื้อ | กลางวัน 0 มื้อ | เย็น0 มื้อ
เพิ่มเติม
เดินทางช่วง มิ.ย.64 / ก.ค.64 / ส.ค.64 / ก.ย.64 / ต.ค.64 / พ.ย.64 / ธ.ค.64 / พ.ค.64
เริ่มต้น 5,499 บาท
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เที่ยวภูเก็ต

ขี่เจ็ทสกี เที่ยว 5 เกาะ

วันแรก  ท่าเรืออ่าวปอ - Jet Ski เต็มวัน เกาะนาคาใหญ่ - เกาะโสบ - เกาะไข่ใน - เกาะไข่นอก - เกาะแพ

วัน เดินทาง กลับวันที่ ราคา
Mon 17May21 17May21 5499
Tue 18May21 18May21 5499
Wed 19May21 19May21 5499
Thu 20May21 20May21 5499
Fri 21May21 21May21 5499
Sat 22May21 22May21 5499
Sun 23May21 23May21 5499
Mon 24May21 24May21 5499
Tue 25May21 25May21 5499
Wed 26May21 26May21 5499
Thu 27May21 27May21 5499
Fri 28May21 28May21 5499
Sat 29May21 29May21 5499
Sun 30May21 30May21 5499
Mon 31May21 31May21 5499
Tue 01Jun21 01Jun21 5499
Wed 02Jun21 02Jun21 5499
Thu 03Jun21 03Jun21 5499
Fri 04Jun21 04Jun21 5499
Sat 05Jun21 05Jun21 5499
Sun 06Jun21 06Jun21 5499
Mon 07Jun21 07Jun21 5499
Tue 08Jun21 08Jun21 5499
Wed 09Jun21 09Jun21 5499
Thu 10Jun21 10Jun21 5499
Fri 11Jun21 11Jun21 5499
Sat 12Jun21 12Jun21 5499
Sun 13Jun21 13Jun21 5499
Mon 14Jun21 14Jun21 5499
Tue 15Jun21 15Jun21 5499
Wed 16Jun21 16Jun21 5499
Thu 17Jun21 17Jun21 5499
Fri 18Jun21 18Jun21 5499
Sat 19Jun21 19Jun21 5499
Sun 20Jun21 20Jun21 5499
Mon 21Jun21 21Jun21 5499
Tue 22Jun21 22Jun21 5499
Wed 23Jun21 23Jun21 5499
Thu 24Jun21 24Jun21 5499
Fri 25Jun21 25Jun21 5499
Sat 26Jun21 26Jun21 5499
Sun 27Jun21 27Jun21 5499
Mon 28Jun21 28Jun21 5499
Tue 29Jun21 29Jun21 5499
Wed 30Jun21 30Jun21 5499
Thu 01Jul21 01Jul21 5499
Fri 02Jul21 02Jul21 5499
Sat 03Jul21 03Jul21 5499
Sun 04Jul21 04Jul21 5499
Mon 05Jul21 05Jul21 5499
Tue 06Jul21 06Jul21 5499
Wed 07Jul21 07Jul21 5499
Thu 08Jul21 08Jul21 5499
Fri 09Jul21 09Jul21 5499
Sat 10Jul21 10Jul21 5499
Sun 11Jul21 11Jul21 5499
Mon 12Jul21 12Jul21 5499
Tue 13Jul21 13Jul21 5499
Wed 14Jul21 14Jul21 5499
Thu 15Jul21 15Jul21 5499
Fri 16Jul21 16Jul21 5499
Sat 17Jul21 17Jul21 5499
Sun 18Jul21 18Jul21 5499
Mon 19Jul21 19Jul21 5499
Tue 20Jul21 20Jul21 5499
Wed 21Jul21 21Jul21 5499
Thu 22Jul21 22Jul21 5499
Fri 23Jul21 23Jul21 5499
Sat 24Jul21 24Jul21 5499
Sun 25Jul21 25Jul21 5499
Tue 27Jul21 27Jul21 5499
Wed 28Jul21 28Jul21 5499
Thu 29Jul21 29Jul21 5499
Fri 30Jul21 30Jul21 5499
Sat 31Jul21 31Jul21 5499
Sun 01Aug21 01Aug21 5499
Mon 02Aug21 02Aug21 5499
Tue 03Aug21 03Aug21 5499
Wed 04Aug21 04Aug21 5499
Thu 05Aug21 05Aug21 5499
Fri 06Aug21 06Aug21 5499
Sat 07Aug21 07Aug21 5499
Sun 08Aug21 08Aug21 5499
Mon 09Aug21 09Aug21 5499
Tue 10Aug21 10Aug21 5499
Wed 11Aug21 11Aug21 5499
Thu 12Aug21 12Aug21 5499
Fri 13Aug21 13Aug21 5499
Sat 14Aug21 14Aug21 5499
Sun 15Aug21 15Aug21 5499
Mon 16Aug21 16Aug21 5499
Tue 17Aug21 17Aug21 5499
Wed 18Aug21 18Aug21 5499
Thu 19Aug21 19Aug21 5499
Fri 20Aug21 20Aug21 5499
Sat 21Aug21 21Aug21 5499
Sun 22Aug21 22Aug21 5499
Mon 23Aug21 23Aug21 5499
Tue 24Aug21 24Aug21 5499
Wed 25Aug21 25Aug21 5499
Thu 26Aug21 26Aug21 5499
Sat 28Aug21 28Aug21 5499
Sun 29Aug21 29Aug21 5499
Mon 30Aug21 30Aug21 5499
Tue 31Aug21 31Aug21 5499
Wed 01Sep21 01Sep21 5499
Thu 02Sep21 02Sep21 5499
Fri 03Sep21 03Sep21 5499
Sat 04Sep21 04Sep21 5499
Sun 05Sep21 05Sep21 5499
Mon 06Sep21 06Sep21 5499
Tue 07Sep21 07Sep21 5499
Wed 08Sep21 08Sep21 5499
Thu 09Sep21 09Sep21 5499
Fri 10Sep21 10Sep21 5499
Sat 11Sep21 11Sep21 5499
Sun 12Sep21 12Sep21 5499
Mon 13Sep21 13Sep21 5499
Tue 14Sep21 14Sep21 5499
Wed 15Sep21 15Sep21 5499
Thu 16Sep21 16Sep21 5499
Fri 17Sep21 17Sep21 5499
Sat 18Sep21 18Sep21 5499
Sun 19Sep21 19Sep21 5499
Mon 20Sep21 20Sep21 5499
Tue 21Sep21 21Sep21 5499
Wed 22Sep21 22Sep21 5499
Thu 23Sep21 23Sep21 5499
Fri 24Sep21 24Sep21 5499
Sat 25Sep21 25Sep21 5499
Sun 26Sep21 26Sep21 5499
Mon 27Sep21 27Sep21 5499
Tue 28Sep21 28Sep21 5499
Wed 29Sep21 29Sep21 5499
Thu 30Sep21 30Sep21 5499
Fri 01Oct21 01Oct21 5499
Sat 02Oct21 02Oct21 5499
Sun 03Oct21 03Oct21 5499
Mon 04Oct21 04Oct21 5499
Tue 05Oct21 05Oct21 5499
Wed 06Oct21 06Oct21 5499
Thu 07Oct21 07Oct21 5499
Fri 08Oct21 08Oct21 5499
Sat 09Oct21 09Oct21 5499
Sun 10Oct21 10Oct21 5499
Mon 11Oct21 11Oct21 5499
Tue 12Oct21 12Oct21 5499
Wed 13Oct21 13Oct21 5499
Thu 14Oct21 14Oct21 5499
Fri 15Oct21 15Oct21 5499
Sat 16Oct21 16Oct21 5499
Sun 17Oct21 17Oct21 5499
Mon 18Oct21 18Oct21 5499
Tue 19Oct21 19Oct21 5499
Wed 20Oct21 20Oct21 5499
Thu 21Oct21 21Oct21 5499
Fri 22Oct21 22Oct21 5499
Sat 23Oct21 23Oct21 5499
Sun 24Oct21 24Oct21 5499
Mon 25Oct21 25Oct21 5499
Tue 26Oct21 26Oct21 5499
Wed 27Oct21 27Oct21 5499
Thu 28Oct21 28Oct21 5499
Fri 29Oct21 29Oct21 5499
Sat 30Oct21 30Oct21 5499
Sun 31Oct21 31Oct21 5499
Mon 01Nov21 01Nov21 5499
Tue 02Nov21 02Nov21 5499
Wed 03Nov21 03Nov21 5499
Thu 04Nov21 04Nov21 5499
Fri 05Nov21 05Nov21 5499
Sat 06Nov21 06Nov21 5499
Sun 07Nov21 07Nov21 5499
Mon 08Nov21 08Nov21 5499
Tue 09Nov21 09Nov21 5499
Wed 10Nov21 10Nov21 5499
Thu 11Nov21 11Nov21 5499
Fri 12Nov21 12Nov21 5499
Sat 13Nov21 13Nov21 5499
Sun 14Nov21 14Nov21 5499
Mon 15Nov21 15Nov21 5499
Tue 16Nov21 16Nov21 5499
Wed 17Nov21 17Nov21 5499
Thu 18Nov21 18Nov21 5499
Fri 19Nov21 19Nov21 5499
Sat 20Nov21 20Nov21 5499
Sun 21Nov21 21Nov21 5499
Mon 22Nov21 22Nov21 5499
Tue 23Nov21 23Nov21 5499
Wed 24Nov21 24Nov21 5499
Thu 25Nov21 25Nov21 5499
Fri 26Nov21 26Nov21 5499
Sat 27Nov21 27Nov21 5499
Sun 28Nov21 28Nov21 5499
Mon 29Nov21 29Nov21 5499
Tue 30Nov21 30Nov21 5499
Wed 01Dec21 01Dec21 5499
Fri 03Dec21 03Dec21 5499
Sat 04Dec21 04Dec21 5499
Sun 05Dec21 05Dec21 5499
Mon 06Dec21 06Dec21 5499
Tue 07Dec21 07Dec21 5499
Wed 08Dec21 08Dec21 5499
Thu 09Dec21 09Dec21 5499
Fri 10Dec21 10Dec21 5499
Sat 11Dec21 11Dec21 5499
Sun 12Dec21 12Dec21 5499
Mon 13Dec21 13Dec21 5499
Tue 14Dec21 14Dec21 5499
Wed 15Dec21 15Dec21 5499
Thu 16Dec21 16Dec21 5499
Fri 17Dec21 17Dec21 5499
Sat 18Dec21 18Dec21 5499
Sun 19Dec21 19Dec21 5499
Mon 20Dec21 20Dec21 5499
Tue 21Dec21 21Dec21 5499
Wed 22Dec21 22Dec21 5499
Thu 23Dec21 23Dec21 5499
Fri 24Dec21 24Dec21 5499
Sat 25Dec21 25Dec21 5499
Sun 26Dec21 26Dec21 5499
Mon 27Dec21 27Dec21 5499

จองโปรแกรมทัวร์นี้

ชื่อผู้จอง
หมายเลขติดต่อ
E-mail
วันที่เดินทาง
จำนวนผู้เดินทาง
-
+
ข้อความฝากถึง

โปรแกรมใกล้เคียง