ทัวร์เที่ยววันเดียว

1 วัน ภูเก็ต Full Day Tour Jet Ski (ไม่รวมตั๋ว) พฤษภา-ธันวา64 1 วัน 0 คืน

ทัวร์เที่ยววันเดียว

1349

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,ไปเกาหลี,ทัวร์เกาหลีราคาถูก,ทัวรเกาหลีถูกสุด,เอเวอร์แลนด์,Everland,Lotte world, ลอตเต้เวิลด์,เที่ยวสวนสนุก,เกาะนามิ

1 วัน ภูเก็ต Full Day Tour Jet Ski (ไม่รวมตั๋ว) พฤษภา-ธันวา64

- ราคาเริ่มต้น 5,499
View more
1 วัน 0 คืน

ขี่เจ็ทสกี เที่ยว 5 เกาะ

  • เกาะนาคาใหญ่
  • เกาะโสบ
  • เกาะไข่ใน
  • เกาะไข่นอก
  • เกาะแพ
โปรแกรม : เที่ยววันเดียว 1 วัน 0 คืน
วีซ่า : ไม่ต้องใช้ Visa
สายการบิน - | NO FLIGHT
อาหาร เช้า 0 มื้อ | กลางวัน 0 มื้อ | เย็น0 มื้อ
เพิ่มเติม
เดินทางช่วง พ.ค.64 / มิ.ย.64 / ก.ค.64 / ส.ค.64 / ก.ย.64 / ต.ค.64 / พ.ย.64 / ธ.ค.64
เริ่มต้น 5,499 บาท
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เที่ยวภูเก็ต

ขี่เจ็ทสกี เที่ยว 5 เกาะ

วันแรก  ท่าเรืออ่าวปอ - Jet Ski เต็มวัน เกาะนาคาใหญ่ - เกาะโสบ - เกาะไข่ใน - เกาะไข่นอก - เกาะแพ

วัน เดินทาง กลับวันที่ ราคา
Mon 18Oct21 18Oct21 5499
Tue 19Oct21 19Oct21 5499
Wed 20Oct21 20Oct21 5499
Thu 21Oct21 21Oct21 5499
Fri 22Oct21 22Oct21 5499
Sat 23Oct21 23Oct21 5499
Sun 24Oct21 24Oct21 5499
Mon 25Oct21 25Oct21 5499
Tue 26Oct21 26Oct21 5499
Wed 27Oct21 27Oct21 5499
Thu 28Oct21 28Oct21 5499
Fri 29Oct21 29Oct21 5499
Sat 30Oct21 30Oct21 5499
Sun 31Oct21 31Oct21 5499
Mon 01Nov21 01Nov21 5499
Tue 02Nov21 02Nov21 5499
Wed 03Nov21 03Nov21 5499
Thu 04Nov21 04Nov21 5499
Fri 05Nov21 05Nov21 5499
Sat 06Nov21 06Nov21 5499
Sun 07Nov21 07Nov21 5499
Mon 08Nov21 08Nov21 5499
Tue 09Nov21 09Nov21 5499
Wed 10Nov21 10Nov21 5499
Thu 11Nov21 11Nov21 5499
Fri 12Nov21 12Nov21 5499
Sat 13Nov21 13Nov21 5499
Sun 14Nov21 14Nov21 5499
Mon 15Nov21 15Nov21 5499
Tue 16Nov21 16Nov21 5499
Wed 17Nov21 17Nov21 5499
Thu 18Nov21 18Nov21 5499
Fri 19Nov21 19Nov21 5499
Sat 20Nov21 20Nov21 5499
Sun 21Nov21 21Nov21 5499
Mon 22Nov21 22Nov21 5499
Tue 23Nov21 23Nov21 5499
Wed 24Nov21 24Nov21 5499
Thu 25Nov21 25Nov21 5499
Fri 26Nov21 26Nov21 5499
Sat 27Nov21 27Nov21 5499
Sun 28Nov21 28Nov21 5499
Mon 29Nov21 29Nov21 5499
Tue 30Nov21 30Nov21 5499
Wed 01Dec21 01Dec21 5499
Fri 03Dec21 03Dec21 5499
Sat 04Dec21 04Dec21 5499
Sun 05Dec21 05Dec21 5499
Mon 06Dec21 06Dec21 5499
Tue 07Dec21 07Dec21 5499
Wed 08Dec21 08Dec21 5499
Thu 09Dec21 09Dec21 5499
Fri 10Dec21 10Dec21 5499
Sat 11Dec21 11Dec21 5499
Sun 12Dec21 12Dec21 5499
Mon 13Dec21 13Dec21 5499
Tue 14Dec21 14Dec21 5499
Wed 15Dec21 15Dec21 5499
Thu 16Dec21 16Dec21 5499
Fri 17Dec21 17Dec21 5499
Sat 18Dec21 18Dec21 5499
Sun 19Dec21 19Dec21 5499
Mon 20Dec21 20Dec21 5499
Tue 21Dec21 21Dec21 5499
Wed 22Dec21 22Dec21 5499
Thu 23Dec21 23Dec21 5499
Fri 24Dec21 24Dec21 5499
Sat 25Dec21 25Dec21 5499
Sun 26Dec21 26Dec21 5499
Mon 27Dec21 27Dec21 5499

จองโปรแกรมทัวร์นี้

ชื่อผู้จอง
หมายเลขติดต่อ
E-mail
วันที่เดินทาง
จำนวนผู้เดินทาง
-
+
ข้อความฝากถึง

โปรแกรมใกล้เคียง