ทัวร์ไทย

2 วัน เมืองด้ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัยกรุงเก่า (ตุลา-ธันวา64) 2 วัน 1 คืน

ทัวร์ไทย

1356

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,ไปเกาหลี,ทัวร์เกาหลีราคาถูก,ทัวรเกาหลีถูกสุด,เอเวอร์แลนด์,Everland,Lotte world, ลอตเต้เวิลด์,เที่ยวสวนสนุก,เกาะนามิ

2 วัน เมืองด้ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัยกรุงเก่า (ตุลา-ธันวา64)

- ราคาเริ่มต้น 3,090
View more
2 วัน 1 คืน เช้า 1 เที่ยง 2 เย็น 1
  • ตามรอยตำนานพระพุทธรูปพูดได้ ณ วัดศรีชุม หนึ่งในโบราณสถานที่สำคัญจอง อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เอกลักษณ์อันโดดเด่นของวัดแห่งนี้คือวิหารอันเก่าแก่ ที่โอบล้อมไปด้วยต้นไม้อันเขียวขจี ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะแบบสุโขทัย อยู่ในมณฑปชื่อว่า พระพุทธอจนะ 
  • สักการะ อนุเสาวรีย์เจ้าหมื่นด้ง (ต้นกำเนิดอำเภอศรีสัชนาลัย) เจ้าพ่อเมืองด้ง เจ้าหมื่นด้ง หรือเจ้าหมื่นด้งนครของชาวตำบลบ้านตึก ในนามของวีรบุรุษ “ผู้ครองเมืองด้ง”เจ้าพ่อเมืองด้ง เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพบูชาและยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวเมืองด้ง และเป็นที่นับถือของชาวบ้านในเรื่องความเก่งกาจด้านวาทะศิลป์

  • นั่งรถอีแต๊กชมวิว 360องศา ลุยขึ้น "ดอยเขามุ้ง" ชมบรรยากาศยามเช้า สูดอากาศบริสุทธิ์ พร้อมชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใคร

  • กราบขอพรพระสองพี่น้อง พระพุทธรูปโบราณ 700 กว่าปี ณ วัดปลายนา  วัดปลายนาเป็นวัดเก่าแก่แห่งเมืองสุโขทัย มีโบสถ์ที่เก่าแก่ถึง 147 ปี และยังเป็นวัดที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากรอีก และเป็นวัด 5 แห่งที่หันหน้าไปทางทิศใต้ แล้วเคยเป็นที่ตั้งเมืองด้งในสมัยก่อนด้วยภายในโบสถ์มีพระสองพี่น้อง

  • กิจกรรมข้าวเปิ๊บ (หรือก๋วยเตี๋ยวพระร่วง) เป็นอาหารพื้นถิ่นโบราณของสุโขทัย หนึ่งเดียวในสยาม สไตล์บ้านปลายนา ข้าวเปิ๊บ เป็นภาษาท้องถิ่น "เปิ๊บ" คือการพับไปพับมา ตามขั้นตอนการทำอาหารเมนูนี้ ที่คล้ายๆ กับการทำข้าวเกรียบปากหม้อ

โปรแกรม : ไทย 2 วัน 1 คืน
วีซ่า : ไม่ต้องใช้ Visa
สายการบิน VAN | VAN
อาหาร เช้า 1 มื้อ | กลางวัน 2 มื้อ | เย็น1 มื้อ
ค่าทิปไกด์+คนขับรถ 200
เพิ่มเติม
เดินทางช่วง ก.ค.64 / ต.ค.64 / พ.ย.64 / ธ.ค.64
เริ่มต้น 3,090 บาท
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ธรรมชาติ ศาสตร์ และศิลป์

เมืองด้ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัยกรุงเก่า

วันแรก  วัดศรีชุม - กิจกรรมทำขนมถ้วยเที่ยงคืน - ชุมชนเมืองด้ง - กิจกรรมทำกรวยดอกไม้ - อนุเสาวรีย์เจ้าหมื่นด้ง - ทุ่งนาหนองหล่ม - ที่พักโฮมสเตย์

วันที่สอง  ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ ดอยเขามุ้ง - สักการะหลวงพ่อสองพี่น้อง วัดปลายนา - Street Art - กิจกรรมจ่องกบ ณ ศูนย์ผ้าทอ - กิจกรรมจักสาร ณ บ้านภูนก - กิจกรรมข้าวเปิ๊บเมาะ - รดาออร์แกนิคฟาร์ม

วัน เดินทาง กลับวันที่ ราคา
Mon 18Oct21 19Oct21 3090
Tue 19Oct21 20Oct21 3090
Wed 20Oct21 21Oct21 3090
Thu 21Oct21 22Oct21 3090
Fri 22Oct21 23Oct21 3090
Sat 23Oct21 24Oct21 3090
Sun 24Oct21 25Oct21 3090
Mon 25Oct21 26Oct21 3090
Tue 26Oct21 27Oct21 3090
Wed 27Oct21 28Oct21 3090
Thu 28Oct21 29Oct21 3090
Fri 29Oct21 30Oct21 3090
Sat 30Oct21 31Oct21 3090
Sun 31Oct21 01Nov21 3090
Mon 01Nov21 02Nov21 3090
Tue 02Nov21 03Nov21 3090
Wed 03Nov21 04Nov21 3090
Thu 04Nov21 05Nov21 3090
Fri 05Nov21 06Nov21 3090
Sat 06Nov21 07Nov21 3090
Sun 07Nov21 08Nov21 3090
Mon 08Nov21 09Nov21 3090
Tue 09Nov21 10Nov21 3090
Wed 10Nov21 11Nov21 3090
Thu 11Nov21 12Nov21 3090
Fri 12Nov21 13Nov21 3090
Sat 13Nov21 14Nov21 3090
Sun 14Nov21 15Nov21 3090
Mon 15Nov21 16Nov21 3090
Tue 16Nov21 17Nov21 3090
Wed 17Nov21 18Nov21 3090
Thu 18Nov21 19Nov21 3090
Fri 19Nov21 20Nov21 3090
Sat 20Nov21 21Nov21 3090
Sun 21Nov21 22Nov21 3090
Mon 22Nov21 23Nov21 3090
Tue 23Nov21 24Nov21 3090
Wed 24Nov21 25Nov21 3090
Thu 25Nov21 26Nov21 3090
Fri 26Nov21 27Nov21 3090
Sat 27Nov21 28Nov21 3090
Sun 28Nov21 29Nov21 3090
Mon 29Nov21 30Nov21 3090
Tue 30Nov21 01Dec21 3090
Wed 01Dec21 02Dec21 3090
Thu 02Dec21 03Dec21 3090
Fri 03Dec21 04Dec21 3090
Sat 04Dec21 05Dec21 3090
Sun 05Dec21 06Dec21 3090
Mon 06Dec21 07Dec21 3090
Tue 07Dec21 08Dec21 3090
Wed 08Dec21 09Dec21 3090
Thu 09Dec21 10Dec21 3090
Fri 10Dec21 11Dec21 3090
Sat 11Dec21 12Dec21 3090
Sun 12Dec21 13Dec21 3090
Mon 13Dec21 14Dec21 3090
Tue 14Dec21 15Dec21 3090
Wed 15Dec21 16Dec21 3090
Thu 16Dec21 17Dec21 3090
Fri 17Dec21 18Dec21 3090
Sat 18Dec21 19Dec21 3090
Sun 19Dec21 20Dec21 3090
Mon 20Dec21 21Dec21 3090
Tue 21Dec21 22Dec21 3090
Wed 22Dec21 23Dec21 3090
Thu 23Dec21 24Dec21 3090
Fri 24Dec21 25Dec21 3090
Sat 25Dec21 26Dec21 3090
Sun 26Dec21 27Dec21 3090

จองโปรแกรมทัวร์นี้

ชื่อผู้จอง
หมายเลขติดต่อ
E-mail
วันที่เดินทาง
จำนวนผู้เดินทาง
-
+
ข้อความฝากถึง

โปรแกรมใกล้เคียง