ทัวร์ฝรั่งเศส

ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 7 วัน 4 คืน โดยสารการบิน EMIRATES 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ฝรั่งเศส

1368

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,ไปเกาหลี,ทัวร์เกาหลีราคาถูก,ทัวรเกาหลีถูกสุด,เอเวอร์แลนด์,Everland,Lotte world, ลอตเต้เวิลด์,เที่ยวสวนสนุก,เกาะนามิ

ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 7 วัน 4 คืน โดยสารการบิน EMIRATES

- ราคาเริ่มต้น 49,999
View more
7 วัน 4 คืน เช้า 4 เที่ยง 0 เย็น 3
  • นั่งกระเช้าขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิต
  • ช้อปปิ้งภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2
  • บินโดยสายการบิน EMIRATES
โปรแกรม : ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน
วีซ่า : ไม่ต้องใช้ Visa
ราคาวีซ่า : 5,000 บาท
สายการบิน EK | Emirates (airline)
อาหาร เช้า 4 มื้อ | กลางวัน 0 มื้อ | เย็น3 มื้อ | อิสระ 7 มื้อ
ค่าทิปไกด์+คนขับรถ 70 ยูโร
เพิ่มเติม
เดินทางช่วง เม.ย.65 / พ.ค.65 / มิ.ย.65 / ก.ค.65 / ส.ค.65 / ก.ย.65 / ต.ค.65 / ต.ค.64 / พ.ย.65 / ธ.ค.64 / ธ.ค.65 / มี.ค.65
เริ่มต้น 49,999 บาท
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ปารีส-ดีจอง-กอลมาร์-ลูเซิร์น-แองเกิ้ลเบิร์ก-มิลาน

นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาทิตลิต

วันแรก  กรุงเทพฯ

วันที่สอง  กรุงเทพฯ - ปารีส (ฝรั่งเศส) - ชมเมือง

วันที่สาม  ปารีส - ดีจอง

วันที่สี่  กอลมาร์ - แองเกิ้ลเบิร์ก

วันที่ห้า  แองเกิ้ลเบิร์ก - นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาทิตลิส - ลูเซิร์น - ทะเลสาบโคโม่ - มิลาน

วันที่หก  มิลาน - กรุงเทพฯ

วันที่เจ็ด  สนามบินสุวรรณภูมิ

วัน เดินทาง กลับวันที่ ราคา
Mon 05Dec22 11Dec22 49999
Mon 12Dec22 18Dec22 49999
Mon 26Dec22 01Jan23 59999

จองโปรแกรมทัวร์นี้

ชื่อผู้จอง
หมายเลขติดต่อ
E-mail
วันที่เดินทาง
จำนวนผู้เดินทาง
-
+
ข้อความฝากถึง

โปรแกรมใกล้เคียง

ไฮไลท์ทัวร์ประเทศฝรั่งเศส
จัตุรัสคองคอร์ท จัตุรัสทรอคาเดโร จัตุรัสเซนต์มาร์ค จัตุรัสแคมโป ทรีคอยน์ออฟเดอร์ฟาวด์เท่น ทะเลสาบลูเซิร์น ท่าเรือบาตามูซ นครวาติกัน น้ำพุเทรวี่ ประตูชัย ประตูชัยคอนสแตนติน พระราชวังลูฟว์ พระราชวังแวร์ซายส์ พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ มหาวิหารแห่งมิลาน ยอดเขาจุงฟราวน์ ยอดเขาทิตลิส ศาสตราจารย์กาลิ เลโอ สนามกีฬาโคลอสเซียม สะพานถอนหายใจ สะพานเรียลอัลโต้ หอเอนปิซ่า หอไอเฟล หอไอเฟิล อนุสาวรีย์สิงโตหิน อาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 เครื่องแก้วมูราโน่ เบอร์นินี เพียต้า เมืองดีจอง เมืองเวนิซ เมสเตร้ เมืองแองเกิ้ลเบิร์ก โบสถ์ดูโอโม่ ไมเคิลแองเจโล