ทัวร์ฝรั่งเศส

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน EMIRATES 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ฝรั่งเศส

1369

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,ไปเกาหลี,ทัวร์เกาหลีราคาถูก,ทัวรเกาหลีถูกสุด,เอเวอร์แลนด์,Everland,Lotte world, ลอตเต้เวิลด์,เที่ยวสวนสนุก,เกาะนามิ

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน EMIRATES

- ราคาเริ่มต้น 69,999
View more
9 วัน 6 คืน เช้า 6 เที่ยง 4 เย็น 5
  • บินโดยสายการบิน EMIRATES
  • หอเอนปิซ่า
  • นั่งรถไฟขึ้นสู่ ยอดเขาจุงฟราวน์
  • ชมพระราชวังแวร์ซายส์
โปรแกรม : ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน
วีซ่า : ไม่ต้องใช้ Visa
ราคาวีซ่า : 5,000 บาท
สายการบิน EK | Emirates (airline)
อาหาร เช้า 6 มื้อ | กลางวัน 4 มื้อ | เย็น5 มื้อ | อิสระ 3 มื้อ
ค่าทิปไกด์+คนขับรถ 70 ยูโร
เพิ่มเติม
เดินทางช่วง มิ.ย.65 / ก.ค.65 / ส.ค.65 / ก.ย.65 / ต.ค.65 / พ.ย.65 / ธ.ค.65 / มี.ค.65 / เม.ย.65 / พ.ค.65
เริ่มต้น 69,999 บาท
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

ขึ้นยอดเขาจุงฟราวน์

วันแรก  กรุงเทพฯ

วันที่สอง  โรม (อิตาลี)

วันที่สาม  ปิซ่า - เวนิส

วันที่สี่  เกาะเวนิส - มิลาน - ลูกาโน่

วันที่ห้า  ลูเซิร์น - อินเทอร์ลาเก้น

วันที่หก  ยอดเขาจุงฟราวน์ TOP OF EUROPE - ดีจอง

วันที่เจ็ด  ปารีส

วันที่แปด  ปารีส - ประเทศไทย

วันที่เก้า  สนามบินสุวรรณภูมิ

วัน เดินทาง กลับวันที่ ราคา
Fri 09Dec22 17Dec22 69999
Fri 23Dec22 31Dec22 79999
Fri 30Dec22 07Jan23 79999

จองโปรแกรมทัวร์นี้

ชื่อผู้จอง
หมายเลขติดต่อ
E-mail
วันที่เดินทาง
จำนวนผู้เดินทาง
-
+
ข้อความฝากถึง

โปรแกรมใกล้เคียง

ไฮไลท์ทัวร์ประเทศฝรั่งเศส
จัตุรัสคองคอร์ท จัตุรัสทรอคาเดโร จัตุรัสเซนต์มาร์ค จัตุรัสแคมโป ทรีคอยน์ออฟเดอร์ฟาวด์เท่น ทะเลสาบลูเซิร์น ท่าเรือบาตามูซ นครวาติกัน น้ำพุเทรวี่ ประตูชัย ประตูชัยคอนสแตนติน พระราชวังลูฟว์ พระราชวังแวร์ซายส์ พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ มหาวิหารแห่งมิลาน ยอดเขาจุงฟราวน์ ยอดเขาทิตลิส ศาสตราจารย์กาลิ เลโอ สนามกีฬาโคลอสเซียม สะพานถอนหายใจ สะพานเรียลอัลโต้ หอเอนปิซ่า หอไอเฟล หอไอเฟิล อนุสาวรีย์สิงโตหิน อาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 เครื่องแก้วมูราโน่ เบอร์นินี เพียต้า เมืองดีจอง เมืองเวนิซ เมสเตร้ เมืองแองเกิ้ลเบิร์ก โบสถ์ดูโอโม่ ไมเคิลแองเจโล