ทัวร์อังกฤษ

อังกฤษ เวลส์ สก๊อตแลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน EMIRATES 8 วัน 5 คืน

ทัวร์อังกฤษ

1373

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,ไปเกาหลี,ทัวร์เกาหลีราคาถูก,ทัวรเกาหลีถูกสุด,เอเวอร์แลนด์,Everland,Lotte world, ลอตเต้เวิลด์,เที่ยวสวนสนุก,เกาะนามิ

อังกฤษ เวลส์ สก๊อตแลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน EMIRATES

- ราคาเริ่มต้น 59,999
View more
8 วัน 5 คืน เช้า 5 เที่ยง 4 เย็น 5
 • กรุงลอนดอน
 • สโตนเฮ้นจ์
 • บาธส์
 • คาร์ดีฟ
 • สแตรทฟอร์ด อัพพอนเอวอน
 • แมนเชสเตอร์
 • เอดินเบรอะ
 • เข้าปราสาทเอดินเบรอะ
 • เลคแลนด์
 • ล่องเรือชมเมืองวินเดอร์เมียร์
 • วินเดอร์เมียร์
 • ยอร์ค
โปรแกรม : อังกฤษ 8 วัน 5 คืน
วีซ่า : ไม่ต้องใช้ Visa
ราคาวีซ่า : 7,000 บาท
สายการบิน EK | Emirates (airline)
อาหาร เช้า 5 มื้อ | กลางวัน 4 มื้อ | เย็น5 มื้อ
ค่าทิปไกด์+คนขับรถ 50 ปอนด์
เพิ่มเติม
เดินทางช่วง มิ.ย.65 / ก.ค.65 / ส.ค.65 / ก.ย.65 / ต.ค.65 / พ.ย.65 / ธ.ค.65 / มี.ค.65 / เม.ย.65 / พ.ค.65
เริ่มต้น 59,999 บาท
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อังกฤษ เวลส์ สก๊อตแลนด์

สัมผัสหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก กลุ่มหินสโตนเฮนจ์

ล่องเรือชมเมืองวินเดอร์เมียร์

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงลอนดอน (อังกฤษ)

วันที่สอง  กรุงลอนดอน - สโตนเฮ้นจ์ - บาธส์ - คาร์ดีฟ

วันที่สาม  คาร์ดีฟ - สแตรทฟอร์ด อัพพอนเอวอน - แมนเชสเตอร์

วันที่สี่  เลคแลนด์ - วินเดอร์เมียร์ - เอดินเบรอะ

วันที่ห้า  เอดินเบรอะ-  ยอร์ค

วันที่หก  BICESTER OUTLET - อ๊อกฟอร์ด - ลอนดอน

วันที่เจ็ด  กรุงลอนดอน - สนามบินสุวรรณภุมิ

วันที่แปด  สนามบินสุวรรณภูมิ

วัน เดินทาง กลับวันที่ ราคา
Sat 10Dec22 17Dec22 59999
Sat 24Dec22 31Dec22 69999
Thu 29Dec22 05Jan23 69999

จองโปรแกรมทัวร์นี้

ชื่อผู้จอง
หมายเลขติดต่อ
E-mail
วันที่เดินทาง
จำนวนผู้เดินทาง
-
+
ข้อความฝากถึง