ทัวร์เวียดนาม

มหัศจรรย์ Ba Na Hills เว้ ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 3 วัน 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เวียดนาม

1407

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,ไปเกาหลี,ทัวร์เกาหลีราคาถูก,ทัวรเกาหลีถูกสุด,เอเวอร์แลนด์,Everland,Lotte world, ลอตเต้เวิลด์,เที่ยวสวนสนุก,เกาะนามิ

มหัศจรรย์ Ba Na Hills เว้ ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 3 วัน

- ราคาเริ่มต้น 11,999
View more
3 วัน 2 คืน เช้า 2 เที่ยง 1 เย็น 2
  • นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นสู่บานาฮิลล์
  • ชมเมือง ฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่สวยงามและเงียบสงบ
  • พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ บานาฮิลล์ และ Seafood
โปรแกรม : เวียดนาม 3 วัน 2 คืน
วีซ่า : ไม่ต้องใช้ Visa
สายการบิน VZ | Thai Vietjet Air
อาหาร เช้า 2 มื้อ | กลางวัน 1 มื้อ | เย็น2 มื้อ
ค่าทิปไกด์+คนขับรถ 1000
เพิ่มเติม
เดินทางช่วง ก.ค.65 / ส.ค.65 / ก.ย.65 / ต.ค.65 / เม.ย.65 / พ.ค.65 / มิ.ย.65
เริ่มต้น 0 บาท
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

มหัศจรรย์ Ba Na Hills

เว้ ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์

วันแรก  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - สนามบินดานัง - นั่ง Cable Car สู่บาน่าฮิลล์

วันที่สอง  บาน่าฮิลล์ - หมู่บ้านกั๊มทาน - นั่งเรือกระด้ง - เมืองโบราณฮอยอัน - ดานัง

วันที่สาม  สะพานมังกร - วัดลินห์อึ๋ง - ช้อปปิ้งตลาดฮาน - สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ

วัน เดินทาง กลับวันที่ ราคา

จองโปรแกรมทัวร์นี้

ชื่อผู้จอง
หมายเลขติดต่อ
E-mail
วันที่เดินทาง
จำนวนผู้เดินทาง
-
+
ข้อความฝากถึง

โปรแกรมใกล้เคียง

ไฮไลท์ทัวร์ประเทศเวียดนาม